Eksfin

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina

Del

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

LANDBASERT KINESISK LAKS: Etter planen vil anlegget nær Shanghai i Kina kunne produsere 20.000 tonn fersk laks til det kinesiske markedet årlig. FOTO: AKVA group
LANDBASERT KINESISK LAKS: Etter planen vil anlegget nær Shanghai i Kina kunne produsere 20.000 tonn fersk laks til det kinesiske markedet årlig. FOTO: AKVA group

– Det er ingen tvil om at realiseringen av vårt prosjekt ville blitt særdeles krevende hadde vi ikke fått til denne lånefinansieringen, og vi ser derfor frem til videre samarbeid med Eksfin når vi i nær fremtid skal videreutvikle prosjektet og øke kapasiteten, sier styreleder Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners AS og Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd.

Konstruktivt samarbeid med Eksfin

Finansiering av landbasert oppdrettsanlegg for Atlantisk laks er utfordrende, særlig når prosjektet er lokalisert i Kina.  I samarbeid med vår hovedleverandør AKVA group AS tok vi derfor tidlig kontakt med Eksfin for å vurdere mulighetene for lånefinansiering til vårt prosjekt.  Det har vært en krevende prosess å få alle formaliteter på plass, men vi har hatt gleden av et konstruktivt og positivt samarbeid med Eksfin i hele prosessen, sier Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners AS og Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd.

For Eksfin har dette vært en spennende finansiering hvor godt samarbeid og dialog med kunden over en lengre periode har vært viktig for å komme i mål. Her bidrar vi til eksport av innovativ norsk teknologi. Vår oppgave er å hjelpe norske eksportører inn i nye markeder, vi har høy kapasitet og tilpasser finansieringen til den enkelte eksportør og kontrakt, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Mål om 20 000 tonn laks per år

Laksen skal vokse seg slaktemoden uten noen gang å ha svømt i havet. Det landbaserte anlegget med planlagt kapasitet på lengre sikt på 20 000 tonn laks per år, bygges nå i Ningbo nær Shanghai i Kina. Målet for Nordic Aqua er å forsyne det kinesiske markedet med laks av høy kvalitet. Første laksehøsting er forventet til starten av 2024.

God vannkvalitet

Landbaserte anlegg benytter RAS-teknologi (resirkulerende akvakultursystemer) som renser og gjenbruker vannet. Det skal knapt være utslipp, og lite behov for tilførsel av vann, med unntak av erstatning for vann som fordamper eller forsvinner i renseprosessen. Vannet som skal benyttes i anlegget er av god og stabil kvalitet, og pumper og rør er dimensjonert for å sikre god vannkvalitet gjennom hele prosessen.

Sterk industrikompetanse

Forskjellen er stor mellom de landbaserte anleggene AKVA group har levert fram til nå for produksjon av liten settefisk opp til 120 gram som lever i ferskvann, og post-smolt opp til én kilo som lever i brakkvann og saltvann, til nye anlegg for oppdrett av fisk opp til fem kilo. Dette er krevende og eiere og ansatte i AKVA group har mye industrikompetanse og erfaring som kommer godt med i prosjektet. Nederlandske Nutreco er et av verdens ledende selskaper innen dyre- og fiskefôrsproduksjon har investert 20 millioner euro i prosjektet. Nutreco har en uttalt strategi om å delta aktivt i å utvikle markeder de selger til, gjennom direkte investeringer. Nutreco, via sitt datterselskap Skretting har solid kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode vekstforhold for laksen og skal levere fór til anlegget.

Kortreist laks gir konkurransefortrinn og lavere CO2-avtrykk

AKVA group har stor tro på å flytte produksjon av laks der kunden befinner seg. En av de største fordelene med landbaserte matfiskanlegg er at produksjonen kan flyttes nær sluttkunden. Kina ligger langt unna alle de geografiske områdene der det ligger til rette for sjøbasert lakseoppdrett, og fersk laks blir derfor fløyet inn fra Europa og Chile. Transportkostnader og importavgifter gir derfor en betydelig høyere pris i det kinesiske markedet enn i Europa og USA. I tillegg vil et produksjonsanlegg i Kina tilby langt ferskere laks enn den som blir fløyet inn.

Nøkkelfakta:

  • Eksportør: AKVA group AS
  • Eksfins lån er på 25 millioner euro
  • Rabobank garanterer for 30 % av lånet
  • Prosjektet er i regi av Nordic Aqua Partners AS med kinesisk datterselskap (og låntaker) Nordic Aqua (Ningbo) Co
  • AKVA group Land Based Norway AS (AKVA) skal levere et “nøkkelferdig» anlegg

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

LANDBASERT KINESISK LAKS: Etter planen vil anlegget nær Shanghai i Kina kunne produsere 20.000 tonn fersk laks til det kinesiske markedet årlig. FOTO: AKVA group
LANDBASERT KINESISK LAKS: Etter planen vil anlegget nær Shanghai i Kina kunne produsere 20.000 tonn fersk laks til det kinesiske markedet årlig. FOTO: AKVA group
Last ned bilde
SPENNENDE FINANSIERING: Eksfin bidrar til eksport av innovativ norsk teknologi, konstaterer Tone Lunde Bakker, adm. direktør i Eksfin.
SPENNENDE FINANSIERING: Eksfin bidrar til eksport av innovativ norsk teknologi, konstaterer Tone Lunde Bakker, adm. direktør i Eksfin.
Last ned bilde
INGEN TVIL: Realiseringen av prosjektet ville vært særdeles krevende uten Eksfin, sier Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners AS.
INGEN TVIL: Realiseringen av prosjektet ville vært særdeles krevende uten Eksfin, sier Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners AS.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom