Eksfin

Eksfin stiller 1,2 milliarder kroner i garantier når Scatec satser på sol og batteri i Sør-Afrika

Del
Eksfin har vært sentral med risikoavlastning i Scatecs internasjonale ekspansjon siden starten i 2010 og deltar nå med 1,2 milliarder kroner i garantier når selskapet bygger et av de største kombinerte solkraft- og batteriprosjektene i verden. Dette skjer i Sør-Afrika hvor selskapet skal bygge tre kraftverk i Northern Cape provinsen med til sammen 540 MW installert solkraft og 225 MW batterikapasitet. Dette er den største investeringen i Scatecs historie og prosjektet er det første i sitt slag for Scatec. Kombinasjonen av sol og batteri gir mulighet til å levere fornybar strøm, også når solen ikke skinner.
Scatecs sol- og batteriprosjekt skal bygges i Kenhardt (Northern Cape provinsen). Foto: Scatec.
Scatecs sol- og batteriprosjekt skal bygges i Kenhardt (Northern Cape provinsen). Foto: Scatec.

– Verden trenger mer ren energi. Norske Scatec er i dag ett av verdens store fornybarselskaper som Eksfin har jobbet tett med. Eksfin har vært med hele veien og bidratt til selskapets internasjonale ekspansjon, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

– Bidragene fra Eksfin har vært viktig for vår internasjonale ekspansjon gjennom årene, sier Terje Pilskog, CEO i Scatec. Verden står foran et veiskille i det grønne skiftet og energikrisen. Energinasjonen Norge er veldig godt posisjonert for å spille en sentral rolle i utviklingen av fornybar energi og nå våre globale klimamål. Eksfin og andre norske aktører i virkemiddelapparatet er viktige bidragsytere for å kunne oppnå dette.

– Nordea som selskapets hovedbankforbindelse setter stor pris på vårt lange og nære samarbeid med Scatec. Sammen med Eksfin har vi funnet gode løsninger som har bidratt til selskapets globale vekst og derigjennom kunne være en viktig bidragsyter til utbygging av fornybar energi og det grønne skiftet, sier Mona Tørudstad, Head of Energy Norway i Nordea.

Syv milliarder kroner i garantier til Scatecs prosjekter

Eksfin har siden 2010 til sammen bidratt med på garantier på syv milliarder kroner. Eksfin har på vegne av den norske stat vært med å stille garantier for selskapets prosjekter i flere verdensdeler de siste årene. Det gjelder tidligere prosjekter Scatec har gjennomført i Sør-Afrika, men også i Egypt, Brasil, Malaysia, Pakistan, Tsjekkia, Honduras og Ukraina. Scatec har vært aktive i Sør-Afrika siden 2010 og har levert seks store kraftverk på til sammen 448 MW i landet. Selskapet har en betydelig organisasjon på plass i Cape Town.  

Finansiell risikoavlastning viktig i internasjonale solkraftprosjekter

Eksfin har bidratt til økt finansiell kapasitet gjennom garantier, som igjen har medført at Scatec har kunnet gjennomføre flere prosjekter og vokse raskere enn de ellers ville gjort. Finansiell risikoavlastning i form av garantier er ofte avgjørende for at internasjonale solkraftprosjekter kan gjennomføres. Eksfin har vært med å stille garantier som sikrer at Scatec leverer solkraftverk som avtalt. Eksfin har også gitt lån til selskap som har kjøpt solkraftverk og stilt garantier som sikrer andre långivere at deres lån blir betjent som avtalt. I tillegg har Eksfin vært med på å stille en rekke garantier overfor myndigheter, kraftnettoperatørene der kraftverk har blitt bygget og garantier overfor Scatecs sine underleverandører.  

Megaprosjekt som kombinerer sol og batteri

Prosjektet i Sør-Afrika vil være blant de største kombinerte solkraft- og batteriprosjektene i verden, og skal øke tilgangen på fornybar kraft i Sør-Afrika. Total capex for prosjektet vil være på nesten 1 milliard USD. Lån gis av sørafrikanske Standard Bank og den britiske utviklingsbanken BII. Eksfin avlaster i denne saken Nordea på garantier som sikrer at bygging av kraftverkene blir gjennomført som avtalt og at egenkapital fra eierne blir innbetalt. Garantiene er en forutsetning for å kunne oppnå lånefinansiering og dermed avgjørende for at prosjektet kan gjennomføres.

Om Scatec:

Scatec er en ledende produsent av fornybare energiløsninger som akselererer tilgangen til stabil og rimelig utslippsfri energi i rasktvoksende markeder. Som en langsiktig aktør, utvikler, bygger, eier og drifter Scatec fornybare kraftverk, med 4,6 GW installert kapasitet i drift og under konstruksjon i fire verdensdeler. Selskapet har omfattende planer for å ytterligere øke den installerte kapasiteten, ved hjelp av sine 700 engasjerte ansatte med felles visjon ‘Improving our Future’. Scatec har hovedkontor i Oslo.

Om Eksfin:

Eksfin fremmer norsk eksport og eksportfremmende investeringer ved å stille garantier og lån på vegne av staten. Finansieringen er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov og dekker blant annet politisk og kommersiell risiko på lån fra private eller offentlige finansinstitusjoner. Eksfin er et supplement til private finansinstitusjoner og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Kontakter

Bilder

Scatecs sol- og batteriprosjekt skal bygges i Kenhardt (Northern Cape provinsen). Foto: Scatec.
Scatecs sol- og batteriprosjekt skal bygges i Kenhardt (Northern Cape provinsen). Foto: Scatec.
Last ned bilde
Terje Pilskog, CEO i Scatec. Foto: Marthe Haarstad.
Terje Pilskog, CEO i Scatec. Foto: Marthe Haarstad.
Last ned bilde
Tone Lunde Bakker, Adm. dir. i Eksfin. Foto: Rasmus Kongsøre.
Tone Lunde Bakker, Adm. dir. i Eksfin. Foto: Rasmus Kongsøre.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfin stiller rundt 770 millioner kroner i garantier når Scatec bygger nytt solkraftverk i Brasil22.3.2023 08:01:00 CET | Pressemelding

Scatec bygger sammen med partnerne Equinor og Hydro Rein et solkraftverk med en kapasitet på 531 megawatt i Brasil. Eksfin stiller garantier for inntil 71 millioner amerikanske dollar som er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Solkraftverket vil forsyne mer enn 600.000 husholdninger i Brasil med strøm og gi Norsk Hydro god tilgang på fornybar energi til produksjon av råstoffet alumina.

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt6.12.2022 11:53:47 CET | Pressemelding

Statlige Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet fremover. Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter. Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom