Eksfin

Eksfin har inngått rammeavtale på 700 millioner kroner med Europas største verftsgruppe til fordel for norske maritime leverandører

Del

Norske maritime leverandører får viktig drahjelp når Eksfin innvilger en garantiramme på 700 millioner kroner til italienske Fincantieri S.p.A. Den verdensledende verftsgruppen kan nå øke sine maritime utstyrs- og tjenestekjøp fra norske leverandører ytterligere

EUROPAS STØRSTE: Italienske Fincantieri er Europas største verftsgruppe, og eier blant annet Vard. Nå ligger alt til rette for omfattende kjøp fra norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. FOTO: FINCANTIERI
EUROPAS STØRSTE: Italienske Fincantieri er Europas største verftsgruppe, og eier blant annet Vard. Nå ligger alt til rette for omfattende kjøp fra norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. FOTO: FINCANTIERI

– Rammeavtalen som nå er etablert har viktig strategisk betydning for norsk maritim leverandørindustri og jeg er sikkert på at den vil bidra til økt salg fra norske maritime eksportører, sier Erlend Prytz, CEO i Norwegian Maritime Exporters (NME). Det er uhyre viktig med slike avtaler for å øke salget og eksporten fra norske utstyrsleverandører, fortsetter Prytz.

– Gjennom denne avtalen gjør Eksfin det enda mer attraktivt for en stor utenlandsk kjøper å velge maritime leveranser fra Norge. Vi ønsker fremover å inngå flere slike rammefinansieringer som bidrar til å øke norsk eksport, sier administrerende direktør i Eksfin, Tone Lunde Bakker.

Styrker norske eksportørers konkurranseevne

Garantirammen som er innvilget fra Eksfin vil gjøre norske eksportører mer konkurransedyktige da Fincantieri ved å «kjøpe norsk» får gunstige lånebetingelser med norsk statsgaranti. Avtalen gjør derfor kjøp fra Norge både mer tilgjengelig og attraktivt ved å samle en rekke mindre enkeltkjøp i en større lånefasilitet.

Betydelig kjøper av norske maritime leveranser

Fincantieri har de siste årene kjøpt et betydelig antall varer og tjenester fra nær 40 ulike eksportører i hele Norge, og inkluderer navn som Brunvoll, IMS Group, Jets Vaacum, Kongsberg Maritime, Scanship, Wärtsila Valmarime and Yara Marine Technologies i tillegg til en rekke mindre kontrakter med norske SMB-eksportører. Rammelånet er strukturert slik at Fincantieri vil ha mulighet til opptrekk over de neste to årene for ytterligere kjøp av norske leveranser.

Fincantieri er en stor global kjøper av maritimt utstyr. Verftsgruppen har en verdensledende posisjon i flere segmenter av skipsbygging inklusive cruiseskip og marinefartøyer. Konsernet eier også den norske verftsgruppen Vard som har flere skip i ordre for havvind. Fincantieris arbeidsstokk teller over 20 000 ansatte fordelt på 18 skipsverft på fire kontinenter. Selskapet har sitt hovedkontor i Trieste, Italia, og er notert på Milanobørsen. Selskapet er kontrollert av den Italienske stat med en eierandel på over 70 prosent.

Strategisk betydning for norsk leverandørindustri

Norsk maritim industri står midt i en betydelig omstillingsfase mot nye segmenter som cruise og havvind, men næringen opplever også utfordringer knyttet til koronapandemien. Basert på Fincantieris betydelige ordrebok og historiske innkjøp fra norske leverandører, vil Eksfins rammeavtale kunne bidra til ytterligere verdiskapning for norske bedrifter. Innkjøpstallene fra Fincantieri viser at gruppen kjøper et bredt spekter av norsk maritimt utstyr og tjenester, også fra et betydelig antall mindre norske bedrifter.

Tettere relasjon til verdensledende kunde

Eksfins garantiramme gjelder for faktisk betalte innkjøp og eksport fra norske leverandører. Eksfin stiller norsk AAA-statsgaranti for en låneramme til Fincantieri sammen med Banco Santander og dekker 90 prosent av bankens risiko. På denne måten tilrettelegger Eksfin for kjøp fra maritime aktører i Norge. Endelig bidrar transaksjonen til å skape en tettere relasjon mellom norsk maritim industri og Fincantieri som Europas største verftsgruppe.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

EUROPAS STØRSTE: Italienske Fincantieri er Europas største verftsgruppe, og eier blant annet Vard. Nå ligger alt til rette for omfattende kjøp fra norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. FOTO: FINCANTIERI
EUROPAS STØRSTE: Italienske Fincantieri er Europas største verftsgruppe, og eier blant annet Vard. Nå ligger alt til rette for omfattende kjøp fra norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. FOTO: FINCANTIERI
Last ned bilde
STRATEGISK VIKTIG: Erlend Prytz i Norwegian Maritime Exporters mener Eksfins rammeavtale med Fincantieri er strategisk viktig. FOTO: NME
STRATEGISK VIKTIG: Erlend Prytz i Norwegian Maritime Exporters mener Eksfins rammeavtale med Fincantieri er strategisk viktig. FOTO: NME
Last ned bilde
ATTRAKTIVT: Gjennom avtalen gjør Eksfin det enda mer attraktivt for en stor utenlandsk kjøper å velge norske maritime leveranser, sier adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin. FOTO: Rasmus Kongsøre
ATTRAKTIVT: Gjennom avtalen gjør Eksfin det enda mer attraktivt for en stor utenlandsk kjøper å velge norske maritime leveranser, sier adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin. FOTO: Rasmus Kongsøre
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom