Eksfin

Eksfin har finansiert sjømatnæringen med 12 milliarder

Del

I dag døpes den toppmoderne fisketråleren «Akraberg» som ble levert i går til fiskeselskapet Framherji. Tråleren er bygget ved verftet VARD Brattvåg i Ålesund og finansiert av Eksfin og Nordea. Siden 2015 har Eksfin bidratt med 12 milliarder kroner i lån og garantier til sjømatnæringen.

Framherjis nye tråler fra Vard Brattvaag er designet for miljøvennlig drift, med hybrid fremdrift og håndtering av restavfall fra produksjonen om bord. Foto: Vard Design
Framherjis nye tråler fra Vard Brattvaag er designet for miljøvennlig drift, med hybrid fremdrift og håndtering av restavfall fra produksjonen om bord. Foto: Vard Design

De siste årene har Eksfin (Eksportfinansiering Norge) opplevd sterk vekst i etterspørselen etter lån og garantier til sjømatnæringen. Eksfin, som er et statlig supplement til privat finansiering, er imponert over den norske havbruksnæringen som vokser, særlig takket være innovasjon og teknologiutvikling.

- Norge trenger store teknologiske og finansielle løft i eksportnæringene våre, også i fiskeri- og havbruksnæringen. Da må bransjen, bankene og staten jobbe på lag. Fremover forventer vi fortsatt vekst i lån- og garantier til denne viktige eksportnæringen, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Et godt eksempel er selskapet Tau Tech i Ålesund som har overtatt et offshoreskip som skal bygges om til skjellhøster. I mer enn 30 år har skjellskraping vært forbudt i Norge, men nå har Tau Tech utviklet en skånsom og effektiv teknologi for bærekraftig presisjonsfangst av haneskjell, en delikatesse som minner om kamskjell.

Eksfin stiller med lån og dekning av kredittrisiko i dette prosjektet, og er med på å drive hele flåtefornyelsen i sjømatnæringen.

Næringen i Møre og Romsdal største bruker av Eksfins tilbud

I perioden 2015 til 2021 er det blitt utstedt garantier og utbetalt lån til fiskeri og havbruksnæringen i størrelsesorden 12 milliarder kroner.

Næringen i Møre og Romsdal er største bruker av Eksfins ordninger. Ferskeste prosjekt ut er den toppmoderne fisketråleren «Akraberg» som ble levert fra Sunnmøre og Vard Brattvåg 30. juni. Eksfin har sørget for langtidsfinansiering til det færøyske rederiet Framherji med 312 millioner danske kroner, og lånet har blitt delutbetalt i byggeperioden frem mot ferdigstillelse. Her har Eksfin og Nordeas sjømatavdeling i Ålesund samarbeidet, og hele lånebeløpet er garantert av Nordea.

 - Med Eksfin på laget har vi fått gode finansieringsbetingelser når «Akraberg» skulle bygges, sier CEO Anfinn Olsen i Framherji.

På tid og på budsjett

- Mens en rekke verft i Europa sliter med betydelige forsinkelser på sine nybyggingsprosjekt begrunnet med utfordringer knyttet til covid-19 og krig i Europa, ja så leverer Vard nye «Akraberg» på tid og budsjett. Det er rett og slett veldig imponerende, sier kundeansvarlig Stig Gjethammer i Eksfin.  

Fisketråleren har et hybrid fremdriftssystem bestående av batteripakke og dieselelektrisk fremdrift. Vard fremhever at fartøyet er designet for å imøtekomme høye krav til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Om bord blir det også fabrikk som kan håndtere restavfallet fra produksjonen, og som blant annet skal gå til fremstilling av fôr til havbruksnæringen på Færøyene.

Selskapet Framherji som eier den nye tråleren er blant de fire største aktørene på Færøyene. Tråleren vil i all hovedsak fiske i Barentshavet og ved Svalbard.

Vil fremme økt eksport

Et viktig bidrag til økningen i lånegarantier til havbruksnæringen er produktet «internasjonaliseringsgaranti» som ble innført i 2017. Eksfin kan gi garanti for lån til investeringer i Norge som vil kunne føre til økt eksport i fremtiden. Eksfin kan fra i år også sidestille internasjonaliseringslån med internasjonaliseringsgaranti. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. For eksempel ble det stilt en slik garanti når Salmon Evolution bygger sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy i Møre og Romsdal. Nordea og Sparebanken Vest stiller med byggelån på opptil 525 millioner kroner, der Eksportfinansiering Norge (Eksfin) garanterer for 50 prosent av byggelånet. 

Kontakter

Bilder

Framherjis nye tråler fra Vard Brattvaag er designet for miljøvennlig drift, med hybrid fremdrift og håndtering av restavfall fra produksjonen om bord. Foto: Vard Design
Framherjis nye tråler fra Vard Brattvaag er designet for miljøvennlig drift, med hybrid fremdrift og håndtering av restavfall fra produksjonen om bord. Foto: Vard Design
Last ned bilde
Grafen viser sterk utvikling i Eksfins lån og garantier til fiskeri- og havbruksnæringen siden 2015, økningen har vært spesielt sterk i årene etter 2019.
Grafen viser sterk utvikling i Eksfins lån og garantier til fiskeri- og havbruksnæringen siden 2015, økningen har vært spesielt sterk i årene etter 2019.
Last ned bilde
Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin. Foto Rasmus Kongsøre
Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin. Foto Rasmus Kongsøre
Last ned bilde
Cecilie Grønntun, pressekontakt i Eksfin.
Cecilie Grønntun, pressekontakt i Eksfin.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Fakta om Eksfin

  • Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning.
  • Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.
  • Eksfin har produkter for å møte behov innen hele verdikjeden for norsk havbruk – fra produksjon i sjø og på land, finansiering til servicefartøy og brønnbåter, og prosessering.
  • Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ble opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom