Eika Gruppen

Eika Gruppen slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Del

Eika Gruppen har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, og melder seg inn i UNEP FI, en global organisasjon for samarbeid mellom FN og finanssektoren.

- Bærekraft er ikke noe nytt for norske lokalbanker. Å sikre økonomisk og sosial bærekraft i norske lokalsamfunn har vært lokalbankenes hovedoppgave siden de ble opprettet fra for mer enn 150 år siden. Dette er selve DNA-et vårt, både i lokalbankene og i Eika Gruppen. Flere av våre eierbanker har gått foran og signert prinsippene, og det er en selvfølge for meg at vi skal følge opp disse viktige initiativene gjennom vårt arbeid for å styrke lokalbankene i Eika Alliansen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

- Prinsippene for bærekraftig bankdrift gir oss et nytt verktøy for å ta bærekrafttenkingen inn i en ny tid, i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen. Prinsippene utfordrer oss også til å forstå hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss på godt og vondt, være åpne om det og endre arbeidet vårt slik at vi påvirker samfunnet enda mer positivt og mindre negativt, understreker Toft Karlsen.

Aurskog Sparebank er en av bankene i Eika Alliansen som allerede er medlem av UNEP FI.

- Som lokalbank sikrer vi økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn - nå og i fremtiden. Ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet har vi forpliktet oss til å jobbe systematisk med bærekraft og vår påvirkning på samfunnet gjennom blant annet våre produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder, så vel som aktiviteter vi støtter opp under i lokalsamfunnet. Vi vet at mange av kundene våre, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft. Vi gratulerer Eika Gruppen og er stolte at vi nå kan trekke dette lasset sammen, sier adm banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank.

 

Bærekraftprinsippene fra UNEP FI

Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.

Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.

Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.

Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnete mål.

Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.

Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Eika Gruppen slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift
Eika Gruppen slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift
Last ned bilde
Logo UNEP Finance Initiative
Logo UNEP Finance Initiative
Last ned bilde
Global principles for responsible banking
Global principles for responsible banking
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av ca 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom