Eika Gruppen

Eika Forsikring inngår distribusjonsavtale med Virke Forsikring

Del

Eika Forsikring har i dag inngått distribusjonsavtale med Virke Forsikring gjeldende fra 1.1.2022. Virke Forsikring har i dag premieinntekter på cirka 80 millioner som ved forfall blir flyttet til Eika Forsikring. Avtalen gir selskapet et betydelig vekstpotensial.

Virke Forsikring AS tilbyr forsikringsløsninger til alle sine medlemmer av hovedorganisasjonen Virke. Fra 1.1.2022 vil Eika Forsikring være leverandøren til Virke på alle skadeforsikringsprodukter som medlemsbedriftene har behov for.

Av Virke sine totale 24.000 medlemmer har Virke Forsikring i dag om lag 1400 bedriftskunder som utgjør 80 millioner i årlige premieinntekter. Det er dermed et stort potensial i avtalen. Virke Forsikring har et eget salgs- og servicesenter som vil betjene nye og eksisterende kunder.

Avtalen med Virke er den første store partneravtalen Eika Forsikring inngår. Avtaler i partnermarkedet er en del av Eika Forsikring sin strategi og er viktig for den videre utviklingen av selskapet.

- Vi er svært godt fornøyde med den tilliten Virke Forsikring har vist oss ved å velge Eika Forsikring som leverandør av forsikringsløsninger til sine medlemmer. Eika Forsikring leverer allerede en god vekst, lønnsomhet og høy kundetilfredshet. Denne avtalen innebærer et betydelig vekstpotensial for selskapet og dermed vår evne til å videreutvikle Eika Forsikring som et konkurransedyktig selskap i fremtiden, til det beste for kunder og eiere, sier adm dir i Eika Forsikring Trond Bøe Svestad.

- Det er veldig inspirerende at så mange aktører i finansbransjen melder seg på når Virke skal velge ny samarbeidspartner på forsikring.  Valget falt på Eika Forsikring som kan levere et helhetlig og konkurransedyktig forsikringstilbud til Virkes medlemsbedrifter. Denne gangen får vi også en ekstra dimensjon med egen fordelsavtale for medlemsbedriftenes ansatte.  Sammen med Eika Forsikring har vi dermed et bredt og spennende tilbud på forsikring både til Virke-medlemmene og deres ansatte, sier Marit Lorentzen-Lund, adm dir i Virke Forsikring.

Nøkkelord

Kontakter

Trond Bøe Svestad, adm dir Eika Forsikring – mobil 92 82 96 95, e-post tbs@eika.no
Marit Lorentzen-Lund, adm dir Virke Forsikring – mobil 93 40 31 27, e-post marit@virkeforsikring.no
Sigurd Ulven, informasjonsdirektør Eika Gruppen - mobil: 90 72 18 98, e-post: su@eika.no

Bilder

Trond Bøe Svestad og Marit Lorentzen-Lund signerer avtalen.
Trond Bøe Svestad og Marit Lorentzen-Lund signerer avtalen.
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Virke Forsikringer et heleid datterselskap av Hovedorganisasjonen Virke, og har som oppdrag å levere forsikringer og rådgivning til Virkes medlemmer. Virke organiserer og representerer over 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte, og jobber for å forbedre rammebetingelsene for medlemmene.

Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet og bidrar til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og næringsliv i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen sørger for stordriftsfordeler for lokalbankene som nyter høy tilfredshet blant sine kunder.

Eika Gruppen er eid av bankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å sikre sterke, omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn. Eika Gruppen kjernevirksomhet er å sikre lokalbankene moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser, inkludert en komplett plattform for bank-infrastruktur. Les mer på eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Eika Forsikring - 3. kvartal 2021: God bestandspremievekst og lav skadeprosent gir sterkt resultat27.10.2021 14:53:23 CEST | Pressemelding

Årets tredje kvartal preges av god vekst samt fravær av storskader og naturhendelser. Samfunnets gradvise gjenåpning muliggjorde gjennomføring av aktiviteter som har måttet utgå under Covid-19, og medførte økt aktivitetsnivå på flere områder. Dette preger også resultatene for perioden. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Økningen skyldes også en kundeøkning på om lag 2.500 kunder ila året, en utvikling man forventer skal vedvare fremover i lys av nært forestående samarbeid med Virke Forsikring fra 01.01.22.

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom