Eika Gruppen

Eika Forsikring - 3. kvartal 2021: God bestandspremievekst og lav skadeprosent gir sterkt resultat

Del

Årets tredje kvartal preges av god vekst samt fravær av storskader og naturhendelser. Samfunnets gradvise gjenåpning muliggjorde gjennomføring av aktiviteter som har måttet utgå under Covid-19, og medførte økt aktivitetsnivå på flere områder. Dette preger også resultatene for perioden. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Økningen skyldes også en kundeøkning på om lag 2.500 kunder ila året, en utvikling man forventer skal vedvare fremover i lys av nært forestående samarbeid med Virke Forsikring fra 01.01.22.

– «Høstens gradvise gjenåpning og tilbakekomst til kontoret har gitt ett løft for hele organisasjonen. Nært og godt samarbeid med bankene i Eika-Alliansen og Sparebanken Møre innen både rådgiving og salg, samt betydelig økning i digitalt salg gjør at man kan vise til god bestandspremievekst. Eika-bankenes tilstedeværelse i sine respektive geografiske områder kombinert med god risikoseleksjon samt fravær av storskader og naturhendelser resulterte i en skadeprosent (f.e.r) på 51,7 %, og en combined ratio på kun 72,7 %», sier adm.dir. Trond Bøe Svestad.

Voksende bestandspremie

Premieveksten i selskapet er god både i tredje kvartal og så langt i år. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Selskapet opplever å ha svært konkurransedyktige priser og vilkår, noe som lover godt for videre vekst både gjennom bankdistribusjon, digitalt- og partnersalg.

Nøkkeltall

3. kvartal

Hittil i år

2021

2020

2021

2020

Resultat før skatt (millioner kroner)

241

214

540

487

Finansresultater (millioner kroner)

9

25

46

77

Combined Ratio (prosent)

72,7 %

73,4 %

79,7 %

80,4 %

Mer detaljert informasjon er å finne i delårsrapport for Q3 på: https://eika.no/eika-alliansen/arsrapporter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

 

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom