Eika Gruppen

Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning

Del

Eika Alliansen har inngått en opsjonsavtale med TietoEVRY som ny leverandør av kjernebankløsninger. Opsjonsavtalen gir rett på en avtale på fem år med mulighet for forlengelser på totalt fire år. En endelig avtale vil styrke bankens langsiktige konkurransekraft gjennom kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet.

F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank

Teknologi er en stadig mer avgjørende forutsetning for norske bankers konkurranseevne. Det forventes mer samarbeid mellom norske banker i fremtiden, også på tvers av dagens allianser og strukturer, for å oppnå økte stordriftsfordeler. Bankenes strategiske valg skal redusere samarbeidsbarrierer og tilrettelegge for ytterligere verdiskapende muligheter for vekst og utvikling gjennom samarbeidet i Eika Alliansen.

En endelig avtale med TietoEVRY er beregnet å ville gi alliansebankene i Eika en samlet årlig effektivisering i kostnader på omlag 40 prosent. tilsvarende NOK 220-250 millioner. Beregnet tilbakebetalingstid er mellom fire og fem år for bankene. Avhengig av den enkelte bankens regnskapsmessige håndtering av investeringen, forventes hoveddelen av investeringen å påløpe i perioden 2020-22, mens full besparelse forventes oppnådd fra og med senest 2024. Det pågår et arbeid for å se på den regnskapsmessige behandlingen av en eventuell endelig avtale. Dette vil bli kommunisert i forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for 4. kvartal 2020 for Eika Gruppen AS og for den enkelte bank.

I sum forventes en endelig avtale å medføre kostnadsreduksjon, økt utviklingskraft og forbedret konkurransekraft, noe som igjen vil styrke bankenes muligheter for å være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Nøkkelord

Bilder

F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 470 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Solid kvartalsresultat i Eika Forsikring30.10.2020 13:53:05 CETPressemelding

Samtidig som samfunnet preges av stigende smittetrend og usikkerhet grunnet lokale utbrudd av COVID-19, leverer Eika Forsikring gode resultater i tredje kvartal. –«Kundenærhet gjennom lokalbankene og fokus på analytiske prismodeller gir oss forutsigbarhet også i usikre tider. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med et høyt antall skader knyttet til avbestillinger på reiseforsikringen, men skadeprosenten i kvartalet og så langt i år er allikevel god på grunn av lavt storskadeinnslag på boligporteføljen og noe lavere frekvens på motorproduktene» sier adm.dir Trond Bøe Svestad.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom