Eika Gruppen

Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning

Del

Eika Alliansen har inngått en opsjonsavtale med TietoEVRY som ny leverandør av kjernebankløsninger. Opsjonsavtalen gir rett på en avtale på fem år med mulighet for forlengelser på totalt fire år. En endelig avtale vil styrke bankens langsiktige konkurransekraft gjennom kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet.

F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank

Teknologi er en stadig mer avgjørende forutsetning for norske bankers konkurranseevne. Det forventes mer samarbeid mellom norske banker i fremtiden, også på tvers av dagens allianser og strukturer, for å oppnå økte stordriftsfordeler. Bankenes strategiske valg skal redusere samarbeidsbarrierer og tilrettelegge for ytterligere verdiskapende muligheter for vekst og utvikling gjennom samarbeidet i Eika Alliansen.

En endelig avtale med TietoEVRY er beregnet å ville gi alliansebankene i Eika en samlet årlig effektivisering i kostnader på omlag 40 prosent. tilsvarende NOK 220-250 millioner. Beregnet tilbakebetalingstid er mellom fire og fem år for bankene. Avhengig av den enkelte bankens regnskapsmessige håndtering av investeringen, forventes hoveddelen av investeringen å påløpe i perioden 2020-22, mens full besparelse forventes oppnådd fra og med senest 2024. Det pågår et arbeid for å se på den regnskapsmessige behandlingen av en eventuell endelig avtale. Dette vil bli kommunisert i forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for 4. kvartal 2020 for Eika Gruppen AS og for den enkelte bank.

I sum forventes en endelig avtale å medføre kostnadsreduksjon, økt utviklingskraft og forbedret konkurransekraft, noe som igjen vil styrke bankenes muligheter for å være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Nøkkelord

Bilder

F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
F.v.: Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY og Hans Kristian Glesne, Styreleder i Eika Gruppen og adm.banksjef i Skue Sparebank
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 470 milliarder. www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom