MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Egon Lagunen felt for markedsføring av usunn mat rettet mot barn.

Del

Plakat for «shake» med navnet til en kjent barnefigur vurdert som markedsføring i strid med MFUs retningslinjer.

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på en plakat hos Egon Lagunen for en «shake» som har fått sitt navn etter en barnefigur som benyttes i ideelt arbeid overfor barn i barnehager og grunnskole.

MFU er enig i at formålet med innsamling/gaver til arbeid som er samfunnsgavnlige, er positivt. Egon Lagunen kan fritt bidra med slike gaver gjennom sin virksomhet. Det avgjørende for MFU er like fullt hvordan markedsføringen fremstår.

Et produkt som har fått navn etter en figur kjent for og rettet mot barn, som er særlig rettet til barn ved sitt innhold, samt utforming og assosiasjoner til figuren, krever ekstra aktsomhet ved utforming av markedsføring. Ved å sette opp plakater i restauranten «pushes» budskapet om produktet ekstra. Det er nærliggende å tro at barn som kommer til restauranten vil se en slik plakat med et stort bilde en figur de kjenner som en i øyenfallende kjøpsoppfordring og dermed påvirkes i sin mase/kjøpeadferd. 

MFU vurderer plakaten som et særskilt markedsføringstiltak i strid med MFUs retningslinjer 

Kontakter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.