Egmont Publishing

Egmont leverer et solid resultat og digital vekst

Del

Egmont fortsatte sin digitale vekst i 2020 og sto samtidig bak gode filmer, tv-programmer, bøker, magasiner og dataspill. Kinomarkedet ble hardt rammet av Covid-19-pandemien. Egmont feiret sitt 100 års-jubileum som næringsdrivende stiftelse og delte ut 130 mill. NOK for å hjelpe utsatte barn og unge så vel som filmtalenter.

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.
Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.

I 2020 sto mediekonsernet Egmont bak prisvinnende storfilmer, agendasettende tv-programmer, viktige bokutgivelser, dataspill og magasiner. Samtidig sikret TV 2 seg en lang rekke langsiktige attraktive sportsrettigheter.

Egmonts digitale vekstområder – tv-strømming, e-handel, games, digitale byråer og digitale bøker – viste solid fremgang. Egmont forsetter dermed sin strategi om å transformere sin medievirksomhet for å følge den moderne forbrukeren digitalt, samtidig med store investeringer i innhold og journalistikk.

Egmont leverte et solid resultat før skatt på 908 mill. NOK mot 790 mill. NOK i 2019. Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) utgjorde 2 404 mill. NOK. Totalt omsatte Egmont for 20,1 mrd. NOK inklusiv Egmonts andel av ikke-konsolidert omsetning i deleide virksomheter. Den konsoliderte omsetningen var 16,5 mrd. NOK mot 16,6 mrd. NOK i 2019.

Nedstengingen av Nordisk Films kinoer i Norge, Danmark og Sverige samt restriksjoner på grunn av Covid-19 medførte et tap på cirka 900 mill. NOK i omsetning og et stort millionunderskudd for kinoene til tross for støtte fra offentlige kompensasjonsordninger. Derimot var det en omsetningsvekst på totalt cirka 1 mrd. NOK kroner i en rekke av Egmonts øvrige virksomheter.

«Jeg er stolt av måten vi har taklet et utfordrende år på. Vi står sterkt som mediegruppe og samtidig fortsetter veksten i våre digitale virksomheter. Vi har lykkes med vår digitale transformasjon og strategi, som er basert på at folk vil strømme mer, spille mer og handle mer på nettet. Det ble ytterligere akselerert under korona. Vi forventer vekst og ytterligere investeringer i 2021», sier Egmonts konsernsjef Steffen Kragh og sender en stor takk til Egmonts ansatte:

«Jeg er imponert over våre medarbeideres ambisjoner og innovasjonskraft da Covid-19 brøt ut. De var raske til å omstille seg og fortsette med å være svært kreative, fornyende og levere viktig journalistikk og aktuelt innhold.»

Hovedpunkter fra 2020

  • TV 2 er en vesentlig aktør i det norske samfunnet, med viktige programmer, nyheter, underholdning og sport. 24-timers nyhetskanalen hadde rekordhøye seertall. Også strømmetjenesten TV 2 Play gikk markant frem og har nå mer enn 500 000 abonnenter. TV 2s åtte lineære kanaler hadde en samlet seerandel på
    29,2 %. TV 2s reklameinntekter ble spesielt påvirket av Covid-19 i andre kvartal. TV 2 sikret seg en lang rekke sportsrettigheter, herunder rettighetene til Eliteserien 2023-2028.
  • Nordisk Film sto bak årets publikumsuksesser som Gledelig Jul, Tunnellen og Flukten over Grensen. Porteføljen av dataspillselskaper leverte gode resultater og vokste ved ytterligere oppkjøp, bl.a. 40 % av det spanske selskapet MercurySteam. Sony PlayStation 5 ble lansert med suksess i slutten av året. Covid-19 rammet filmmarkedet og ikke minst Nordisk Films kinoer hardt.
  • Story House Egmont er aktiv innen media, e-handel og digitale byråer. Porteføljen av ni nordiske e-handelsselskaper hadde meget høy vekst og er nå på størrelse med magasin- og medievirksomheten. Det ble inngått avtale om kjøp av e-handelsselskapet Royal Design Group AB – handelen ble godkjent av konkurransemyndighetene i begynnelsen av 2021. Medievirksomheten leverte solid performance i et utfordrende marked med sterke resultater i viktige markeder som Sverige og Norge. Den internasjonale barnebokvirksomheten i Storbritannia og Polen, samt deler av den tyske bokvirksomheten ble solgt til HarperCollins som et ledd i en strategisk fokusering på magasiner. Porteføljen av åtte nordiske byråer som hjelper virksomheter med digital markedsføring og ytelse på bl.a. Google, Facebook og Instagram, hadde høye vekstrater.
  • Cappelen Damm, Norges største forlagshus, hadde et godt utgivelsesår med et solid resultat. Lindhardt og Ringhof er Danmarks store, internasjonale forlagshus, som gjennom SAGA Egmont nå har
    80 000 digitale utgivelser på mer enn 30 språk. Den sterke digitale posisjonen samt fremgang på ti prosent i salget av papirbøker ga Lindhardt og Ringhof betydelig omsetningsvekst og rekordoverskudd.

I 2020 feiret Egmont sitt 100 års jubileum som næringsdrivende stiftelse med et dobbelt formål: å utvikle moderne medier samt å støtte utsatte barn, unge og familier. I 2020 brukt Egmont 130,1 mill. NOK til allmennyttige aktiviteter i Danmark og Norge. I Norge støttet Egmont barn- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sannitetsforening, Norges Røde Kors og Kronprinsparets Fond. I Danmark avsatte Egmont blant annet også midler til initiativer som støtter utsatte barn og unge under Covid-19-krisen. Det ble delt ut to jubileumspriser på én million kroner hver: Egmont Fondens Medarbeiderpris til organisasjonen Barn, Unge og Sorg, og Egmont Fondens Jubileumspris til organisasjonen Læs for Livet. Egmont har delt ut 4,5 mrd. NOK i nåtidsverdi siden 1920.

 

Hovedtall i mill. NOK

2020

2019

Omsetning

16 503

16 563

Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA)

2 404

2 458

Resultat før skatt (EBT)

908

790

Egenkapital

9 343

8 722


Ytterligere opplysninger:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19
jesper.eising@egmont.com

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71
laa@egmont.com

Bilder til pressebruk:www.egmont.com/media-archive

TV 2
Omsetning 4 969 (5 011) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 486 (420) mill. NOK.

TV 2 er Norges største kommersielle mediehus. De sender nyheter, sport og underholdning via åtte TV-kanaler samt strømmetjenesten TV 2 Play. Som allmenkringkaster har TV 2 levert god journalistikk i et år preget av Covid-19. Nyhetskanalen vokste betydelig og hadde en seerandel på 7,1 % i 2020. TV 2 Play hadde også en stor vekst både i seertid og abonnementer og har nå mer enn 500 000 abonnenter. Velkjente programformater som Farmen og Skal vi danse? samt nye konsepter som Kompani Lauritzen og Heksejakt hadde høye seertall. TV 2 kjøpte rettighetene til Eliteserien 2023-2028. I tillegg har TV 2 en rekke attraktive sportsrettigheter, bl.a. UEFA Champions League, UEFA Nations League og Tour de France. TV 2s kommersielle markedsandel var stabil, mens den samlede markedsandelen i målgruppen 20-49 år falt med 1,1 % til 29,2 %. Det skyldes bl.a., at store sportsbegivenheter ble utsatt, og at TV 2s kanaler ble fjernet fra Telia i hele juni måned. TV 2 leverte et godt resultat. Omsetningen falt, som resultat av at Covid-19 rammet reklameinntekten spesielt i andre kvartal av 2020, etter den første nedstengingen av det norske samfunnet. Reklamemarkedet løftet seg igjen i andre halvår. TV 2-selskapet Vimond, som leverer strømmeteknologi til medievirksomheter i hele verden, hadde en tosifret vekst i lisensinntektene.


Nordisk Film
Omsetning: 3 920 (5 325) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 158 (333) mill. NOK.

Nordisk Film produserer film- og TV-serier i Norden, driver kinoer i Norge, Danmark og Sverige, og har en betydelig forretningsvirksomhet innen dataspill. Nordisk Films omsetning og driftsresultat falt ekstraordinært i 2020 som følge av Covid-19 som rammet det internasjonale filmmarked, og ikke minst Nordisk Film kinoer hardt. Kinoene var stengt eller drev under restriksjoner store deler av året og noterte et omsetningstap på cirka 900 mill. NOK, og et stort underskudd etter støtte fra offentlige kompensasjonsordninger. Tross et uforutsigbart filmmarked med restriksjoner, kinostenginger og utsatte filmpremierer, leverte filmproduksjons- og distribusjonsvirksomhetene samt Nordisk Films tilknyttede filmproduksjonsselskaper solide resultater. Nordisk Film hadde en rekordhøy markedsandel på 28 % av det samlede nordiske kinomarkedet og distribuerte bl.a. de tre bestselgende danske filmene: Thomas Vinterbergs Druk (+800 000 solgte billetter) og Anders Thomas Jensens Retfærdighedens ryttere (+450 000 solgte billetter) – som begge er produsert av deleide Zentropa – samt Klovn: The Final (437.000 solgte billetter). I Sverige produserte Nordisk Film årets bestselgende film Min Far Marianne og Amanda Kernells prisbelønte Charter. I Norge sto Nordisk Film bak bl.a. Gledelig Jul, Tunnellen og Flukten over Grensen. I 2020 økte Nordisk Film sin portefølje av dataspillselskaper med oppkjøp i finske Nitro Games (40 %) og spanske MercurySteam (40 %). Porteføljen består i tillegg bl.a. av Avalanche Studios Group samt de deleide selskapene Star Stable Entertainment, Raw Fury, RETO MOTO og Flashbulb Games. Nordisk Film distribuerer Sony PlayStation i Norden og Baltikum og opplevde meget stor etterspørsel etter PlayStaton 5, som ble lansert i slutten av året. Virksomheten GoGift leverte tosifret vekst innen digitale gavekortløsninger og lanserte et digitalt gaveunivers sammen med MobilePay i Danmark.


Story House Egmont
Omsetning: 6 907 (5 665) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 505 (267) mill. NOK.

Story House Egmont (tidl. Egmont Publishing) har virksomheter innen tre områder: media, e-handel og digitale byråer. Omsetning og driftsresultat vokste betydelig i 2020, drevet av e-handel og digitale byråer. Story House Egmont har en portefølje på ni majoritets- og minoritetseide nordiske e-handelsselskaper, som er kategorieksperter innen bl.a. outdoor, parenting, hobby, health & beauty, home & interior og kitchen. 2020 var et meget sterkt år for e-handel, hvor Covid-19 skapte stor etterspørsel i netthandel. Selskapene i e-handelsporteføljen vokste i gjennomsnitt 50 prosent og den samlede porteføljeomsetningen var 5,7 mrd. NOK (mot 3,6 mrd. NOK i 2019). I 2020 investerte Story House Egmont i norske Skitt Fiske, økte sin eierandel av svenske Jollyroom til 49 %, og like før nyttår ble det inngått avtale om kjøpet av det svenske e-handelsselskapet Royal Design Group AB – handelen ble gjennomført i begynnelsen av 2021.
E-handelsporteføljen består dessuten av Outnorth, Fjellsport, Bagaren och Kocken, NiceHair, Med24 og Garnius. På media-området står Story House Egmont bak populære magasiner og digitale utgivelser i Norden og internasjonalt. Til tross for strukturell nedgang på markedet for trykte ukeblader og magasiner, samt Covid-19 som hadde en viss negativ effekt på annonsemarkedet, oppnådde media-virksomheten solide resultater. I løpet av året ble barnebokvirksomheten i Storbritannia og Polen samt deler av den tyske bokvirksomheten, solgt til HarperCollins. Story House Egmont har majoritets- og minoritetseierskaper i åtte nordiske digitale byråer – s360, KAN, Ingager, Markedspartner, Klintberg Niléhn, Core Content, Okto og Belong – som er ledende innen bl.a. performance-marketing, og som oppnådde betydelig omsetningsvekst og solid inntjening i 2020.

Egmont Books
Omsetning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 333 (1 236) mill. NOK.
Omsetning uten Cappelen Damm, som ikke inngår i det konsoliderte regnskapet pga. de internasjonale regnskapsreglene (IFRS): 679 (522) mill. NOK.
Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 100 (-4) mill. NOK.

Egmont Books består av det danske forlagshuset Lindhardt og Ringhof, og det deleide norske forlagshuset Cappelen Damm. Begge forlagene utgir trykte bøker, lydbøker, e-bøker og undervisningssystemer. Norges største forlagshus, Cappelen Damm, hadde 30 % vekst på undervisningsområdet og et fremragende utgivelsesår med stor kommersiell og litterær suksess til forfattere som Beate Grimsrud, Vigdis Hjorth, Tore Renberg og Roy Jacobsen. Danmarks store, internasjonale forlagshus Lindhardt og Ringhof hadde betydelig omsetningsvekst og rekordresultat i 2020, hvor salget av papirbøker steg med ti prosent. Årets største bestseller var Barack Obamas Et lovet land, og Lindhardt og Ringhof sto bak mange andre storselgende utgivelser fra bl.a. Leif Davidsen, Michael Katz Krefeld, Steffen Jacobsen, Karl Ove Knausgaard og Claus Meyer. Lindhardt og Ringhofs globale, digitale forlag, SAGA Egmont, utgir nå 80 000 e- og lydbøker på mer enn 30 språk. SAGA Egmont forventer i 2021 å utgi ytterligere 25 000 digitale utgivelser. Lindhardt og Ringhofs undervisningsforlag Alinea kjøpte EduLab, 60 % av GoTutor og grunnla Praxis Forlag A/S sammen med Praxis Fonden.

 

Allmennyttig virksomhet

Egmont er en næringsdrivende stiftelse, hvor en del av mediekonsernets overskudd går til å støtte utsatte barn og unge, samt filmtalenter (gjennom Nordisk Film Fonden), mens resten av overskuddet reinvesteres i å utvikle mediekonsernet. Hovedaktiviteten av de allmennyttige aktivitetene er i Danmark, men det gjøres også en rekke utdelinger i Norge. Egmont feiret sitt 100 års jubileum som fond i 2020, og siden 1920 har fondet delt ut 4,5 mrd. NOK, omregnet til dagens verdi. I 2020 støttet Egmont allmennyttig formål med 130,1 mill. NOK, hvorav Nordisk Film Fonden delte ut cirka 7,8 mill. NOK. Egmont Fonden arbeider for FNs verdensmål nr. 4 som handler om at alle barn og unge innen 2030 skal kunne gjennomføre en videregående utdannelse. I Danmark hadde Egmont Rapporten fokus på Covid-19-pandemiens konsekvenser for unges liv, trivsel og læring, og Egmont Fonden bevilget bl.a. 17 mill. NOK til initiativer som støtter utsatte barn og unge under krisen. Egmont Fonden fortsatte også sin støtte til Lær for livet – en organisasjon som Egmont Fonden selv har skapt – med et fireårig partnerskap for å sikre at flere utsatte barn og unge får en videregående utdannelse. Egmont Fonden feiret sitt jubileum ved å dele ut to jubileumspriser på én million danske kroner hver: Egmont Fonden Medarbeiderpris til organisasjonen Barn, Unge og Sorg, og Egmont Fondens Jubileumspris til organisasjonen Læs for Livet. I Norge støttet Egmont Fonden barn- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sannitetsforening, Norges Røde Kors og Kronprinsparets Fond. I 2020 sendte Nordisk Film Fonden 54 filmtalenter ut i verden gjennom dets reiselegater, og støttet fem initiativer, bl.a. med fokus på bruk av ny teknologi i filmfortelling.

Nøkkelord

Kontakter

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19
jesper.eising@egmont.com

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71
laa@egmont.com

Bilder

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.
Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.
Last ned bilde

Om Egmont Publishing

Egmont Publishing
Egmont Publishing
Nydalsveien 12
0441 Oslo

+47 22 77 20 00http://www.egmont.no

Egmont Publishing er Norges største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge. Selskapet har også investeringer i e-handel og digitalbyråer, og utgir over hundre kjente merkevarer. Egmont Publishing er en del av Egmont - et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. Vårt motte We bring stories to life har sterke publisistiske verdier. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, tegneserier, Klikk.no, TV 2, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper. Egmont er en stiftelse som årlig deler ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge.

Følg saker fra Egmont Publishing

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Egmont Publishing på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Egmont Publishing

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom