Story House Egmont

Egmont hadde vekst og tilfredsstillende resultat i 2022

Del
Mediekonsernet Egmont hadde en omsetningsvekst på 11 prosent i 2022. Resultatet ble påvirket av økte kostnader og langvarig svart skjerm hos TV-distributører.
Steffen Kragh,
President and CEO Egmont 
Foto: Nicolai Lorenzen
Steffen Kragh, President and CEO Egmont Foto: Nicolai Lorenzen

Egmonts omsetning økte med 2,2 milliarder NOK til 23,3 milliarder NOK i 2022. Den organiske veksten var på 4,5 prosent, ekskludert TV-distributørkonflikten i Norge. Året ble preget av suksess med innhold og sterke produksjoner på tvers av Egmont. TV 2 Play ble den største strømmetjeneste i Norge med 1,3 millioner kunder, Cappelen Damm ga ut opp mot fire av ti bøker på det norske markedet, Nordisk Film fikk suksess med Kampen om Narvik, digital utdanning ble betydelig styrket og digitale byråer fortsatte å vokse.

Resultatet før skatt endte på 680 millioner NOK, sammenlignet med 1,7 milliarder NOK i 2021. Utviklingen skyldes tre forhold som gjorde 2022 til et utfordrende år: For det første betydelige økte kostnader for blant annet energi, papir og trykk. For det andre bortfall av Premier League-rettighetene i TV 2 og langvarige forhandlinger med to TV-distributører, noe som resulterte i åtte måneder med svart skjerm i deler av det norske markedet. Og for det tredje en fallende etterspørsel innenfor netthandel etter medvind fra Covid-19-pandemien de siste årene.

«Årets resultat er tilfredsstillende, gitt at vi som andre publisistiske virksomheter ble påvirket av betydelige økte kostnader, og at vi har tatt store engangsutgifter i forhandlinger med TV-distributører for å sikre den strategisk viktige utrullingen av TV 2 Play. I 2022 økte vi investeringene i innhold samtidig som vi hadde produktmessig og kreativ suksess, noe som har resultert i en rekke priser – takket være stor innsats fra de ansatte», sier Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.

Egmont fortsatte arbeidet med det grønne skiftet. I 2022 gikk Egmont over til 100 prosent energi elektrisitet i hele konsernet (via innkjøpsmatch), og i 2023 åpner et nytt solcelleanlegg i Danmark med Egmont som medinvestor, noe som øker forsyningen av grønn energi i tillegg til Egmonts eksisterende solcelleanlegg. Samtidig arbeides det systematisk med å kartlegge og redusere CO2-udslippene i Egmonts leveandørkjeder (Scope 3).

Egmont er en næringsdrivende stiftelse med dobbelt formål: å utvikle moderne medier samt å støtte barn og unge i utsatte posisjoner. I 2022 donerte Egmont 133 millioner NOK til allmennyttige aktiviteter i Norge, Danmark og Sverige. Egmont støtter blant annet barn, unge og familier som flykter til skandinaviske land blant annet fra krigen i Ukraina.

 

Hovedtall i millioner NOK                        2022 2021
Omsetning 23.320 21.072
Resultat før skatt (EBT) 680 1.707*
Egenkapital 11.560 10.964

* Resultat før skatt (EBT) for 2021 er fraregnet engangsgevinster på 789 millioner NOK relatert til verdiregulering ved oppkjøp i deleide virksomheter i henhold til IFRS-regnskapsreglene.

TV 2

Omsetning 6.612 (6.276) millioner NOK. Driftsresultat etter resultat i tilknyttede selskaper: 77 (503) millioner NOK.

 • TV 2 er Norges kommersielle public service-mediehus og sender nyheter, sport og underholdning via åtte TV-kanaler, strømmetjenesten TV 2 Play og nyhetsnettstedet tv2.no.
 • Omsetningen økte i 2022 som følge av økt abonnementssalg på TV 2 Play og full konsolidering av RiksTVs omsetning (etter oppkjøp til 100 prosent eierandel i 2021). Resultatet falt på grunn av bortfall av Premier League-rettigheter og langvarige forhandlinger med TV-distributører, noe som resulterte i svart skjerm i totalt åtte måneder i deler av markedet. Berørte norske TV-kunder fikk mulighet til å få tilgang til TV 2s innhold via TV 2 Play.
 • TV 2s totale andel av det kommersielle markedet var 51,2 prosent, og den totale markedsandelen var 25,6 prosent. Public service-kanalen TV 2 Direkte lyktes med både kjente og nye programformater. Tredje sesong av Kompani Lauritzen hadde for eksempel over en million seere på TV 2 Direkte og TV 2 Play til sammen. TV 2 Nyheter, Norges eneste 24-timers nyhetskanal, fastholdt en solid seerandel på 3,9 prosent i det kommersielle markedet.
 • TV 2 Play er Norges største strømmetjeneste og når nu 1,3 millioner abonnementer.
 • Tv2.no hadde en vekst på 20 prosent og oppnådde 1,8 millioner unike brukere og 7,5 millioner daglige sidevisninger.
 • RiksTV, som distribuerer betalings-TV i bakkenettet og drifter strømmetjenesten Strim, opplevde sterk vekst og har nå nesten 270.000 kunder.

Nordisk Film

Omsetning: 5.801 (4.794) millioner NOK. Driftsresultat etter resultat i tilknyttede selskaper: 487 (728) millioner NOK.

 • Nordisk Film skaper underholdning og opplevelser med fokus på historiefortelling på tvers av plattformer.
 • Omsetningen var den høyeste noensinne for Nordisk Film som følge av høy etterspørsel etter film, kino og dataspill. Resultatet var solid, men lavere enn resultatet i 2021, som inkluderte engangsgevinster på 152 millioner NOK.
 • I Norge strømmet folk til kinoene for å se Kampen om Narvik og Folk og røvere i Kardemommeby. i Danmark sto Nordisk Film bak årets fire bestselgende danske filmer og i Sverige ble det suksess med Jeg er Zlatan og Håkan Bråckan.
 • Nordisk Films 47 kinoer i Norge, Danmark og Sverige ble rammet av Covid-19-restriksjoner i begynnelsen av året. Ved gjenåpningen var publikumsstøtten høy, men tilbudet av internasjonale titler var lavt, og det totale besøkstallet i 2022 holdt seg under nivået før Covid-19.
 • Nordisk Games' portefølje på syv spillselskaper fortsatte veksten. Supermassive Games, som sto bak de kritikerroste spillene The Quarry og The Devil in Me, ble kjøpt opp 100 prosent.
 • Nordisk Film står bak PlayStation i Norden og Baltikum og opplevde stor etterspørsel etter PlayStation 5.

Story House Egmont

Omsetning: 8.633 (8.644) millioner NOK. Driftsresultat etter resultat i tilknyttede selskaper: 317 (802) millioner NOK.

 • Story House Egmont har virksomhet innen tre områder: media, e-handel og byråer.
 • Omsetningen var stabil i 2022, og Story House Egmont leverte et resultat på linje med nivået før Covid-19. I 2020 og 2021 ble resultatene i både media og e-handel positivt påvirket av en stor pandemisk medvind.
 • Story House Egmont har tidsskrifter og digitale medier i Norden, Nord- og Øst-Europa og enkelte internasjonale markeder. Media hadde samlet et sterkt resultat til tross for massive prisøkninger på papir og trykk.
 • Story House Egmonts portefølje på syv nordiske byråer innen Performance marketing, B2B/Inbound marketing og Digital full-service fortsatte den positive utviklingen fra tidligere år og leverte alle sterke resultater.
 • Story House Egmonts portefølje på ni e-handelsselskaper er rettet mot fem strategiske nisjeområder: Outdoor, Parenting, Home & Interior, Health & Beauty og Hobby. I løpet av 2022 ble danske AndLight lagt til i porteføljen. Flere av selskapene i e-handelsporteføljen merket den synkende forbrukertilliten på etterspørselen, og de opplevde økende kostnader til blant annet transport og markedsføring.

Egmont Books

Omsetning: 2.268 (1.383) millioner NOK. Driftsresultat etter resultat i tilknyttede selskaper: 117 (714) millioner NOK.

 • Egmont Books består av det norske forlaget Cappelen Damm og det danske forlaget Lindhardt og Ringhof. I 2022 regnskapsføres hele Cappelen Damms omsetning (etter oppkjøp til 100 prosent eierandel i 2021), mens resultatet for 2021 inkluderte en engangsgevinst på 562 millioner NOK knyttet til verdiregulering.
 • I 2022 ga Cappelen Damm ut mer enn 3.000 nye titler og hadde en omsetningsvekst på 12 prosent. Undervisningsvirksomheten alene hadde en sterk vekst på 22 prosent. Ifølge statistikk fra Den norske Forleggerforening utga Cappelen Damm nesten 40 prosent av alle bokutgivelser i Norge. Cappelen Damm ga ut to av årets tre bestselgende bøker: Valerié Perrins Å vanne blomster om kvelden og Abid Rajas Min Skyld. Cappelen Damm-forfattere vant tre av fem prestisjetunge Brage-priser.
 • Lindhardt og Ringhof kjøpte det digitale undervisningsforlaget Clio og er ledende innen digitale læremidler i Danmark. Blant årets utgivelser var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs taler og nye bøker av blant andre Leif Davidsen og Maren Uthaug, som vant De Gyldne Laurbær 2022. Lindhardt og Ringhofs digitale forlag, Saga Egmont, kjøpte det tyske lydbokforlaget Dotbooks, fikk 22.000 nye digitale bokrettigheter og har nå over 120.000 digitale rettigheter på mer enn 30 språk. 

Allmennyttig virksomhet

 • Mediekonsernet Egmont er en næringsdrivende stiftelse. Deler av overskuddet går til å støtte barn og unge i utsatte posisjonersamt filmtalenter (gjennom Nordisk Film Fonden), mens det øvrige overskuddet reinvesteres i å utvikle av mediebedriftene.
 • I 2022 utgjorde Egmonts allmennyttige virksomhet 133 millioner NOK i Danmark, Norge og Sverige, hvorav Nordisk Film Fonden delte ut ca. 10 millioner NOK. Siden 1920 har Egmont delt ut ca. 4,5 milliarder NOK omregnet til nåverdi. Ambisjonen er at alle barn og unge i 2030 skal kunne fullføre videregående utdanning – nærmere bestemt ved å redusere læringsulikheten for barn og unge og redusere frafallet fra videregående opplæring.
 • Egmont bevilget 40 millioner NOK til et flyktningprogram som bidrar til å sikre at barn, unge og familier på flukt blant annet fra krigen i Ukraina får en best mulig start på livet i Skandinavia. Egmont støtter i den forbindelse syv organisasjoner i Danmark, Sverige og Norge.
 • Egmont øremerket opptil 136 millioner NOK i perioden 2022–25 til nødhjelp til økonomisk utsatte barn, unge og familier. Støtten deles ut gjennom en rekke utvalgte partnerskapsorganisasjoner i Danmark, Norge og Sverige.
 • I 2022 sendte Nordisk Film Fonden 57 filmtalenter ut i verden gjennom sine reisestipender og støttet store initiativer, blant annet med fokus på bruk av ny teknologi i filmfortelling.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon:

Jesper Eising
Pressesjef
+45 29 60 30 19
Jesper.eising@egmont.com

Amanda Justesen
Kommunikasjonsdirektør
+45 29478526
amanda.justesen @egmont.com

Bilder

Steffen Kragh,
President and CEO Egmont 
Foto: Nicolai Lorenzen
Steffen Kragh, President and CEO Egmont Foto: Nicolai Lorenzen
Last ned bilde
Steffen Kragh,
President and CEO Egmont 
Foto: Nicolai Lorenzen
Steffen Kragh, President and CEO Egmont Foto: Nicolai Lorenzen
Last ned bilde
Steffen Kragh,
President and CEO Egmont 
Foto: Nicolai Lorenzen
Steffen Kragh, President and CEO Egmont Foto: Nicolai Lorenzen
Last ned bilde
Egmont Collage
Egmont Collage
Last ned bilde

Om Story House Egmont

Story House Egmont
Story House Egmont
Nydalsveien 12
0441 Oslo

+47 22 77 20 00http://www.egmont.no

Story House Egmont er Norges største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge. Selskapet har også investeringer i e-handel og digitalbyråer, og utgir over hundre kjente merkevarer. Story House er en del av Egmont - et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. Vårt motte We bring stories to life har sterke publisistiske verdier. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, tegneserier, Klikk.no, TV 2, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper. Egmont er en stiftelse som årlig deler ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge.

Følg pressemeldinger fra Story House Egmont

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Story House Egmont på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Story House Egmont

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom