Tverga

Egenorganisert aktivitet vinner frem i ny idrettsstrategi

Del

Den nye idrettsstrategien fra regjeringen tilrettelegger for mer egenorganisert fysisk aktivitet. Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge - går fra å være et prøveprosjekt til en permanent ordning, med økt tildeling på 3 millioner kroner. – Nå kan enda flere kommuner og lokale miljøer få hjelp når de skal utvikle gode anlegg og aktivisere folk, sier Petter Hatlem, styreleder i Tverga.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem. Foto: June Witzøe
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem. Foto: June Witzøe

Ifølge den nye idrettstrategien skal barn og ungdom ha et relevant og attraktivt aktivitetstilbud både i den organiserte idretten og gjennom egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Tverga vil fra 2022 motta fast driftstilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Gjennom råd og bistand til kommuner og egenorganiserte miljøer skal Tverga bidra til økt aktivitet i hele landet.

 Inkludering og mangfold er noe vi må jobbe aktivt for å få til. Det er utrolig viktig at idretten oppleves som en representativ og inkluderende arena - uavhengig av deltakernes sosiale bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse. Idrett skal være en trygg arena med nulltoleranse for diskriminering, hets og trakassering, sier Abid Raja.

– Idrettsstrategien anerkjenner betydningen av den egenorganiserte fysiske aktiviteten. Dette vil bidra til at vi kan bygge mer mangfoldige møteplasser og at flere vil være fysisk aktive. Målet er å skape mer fysisk aktivitet i hele Norge blant annet ved å utvikle enda flere gode anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i folks nærmiljø, sier Petter Hatlem, styreleder i Tverga.  

– At Tverga nå er kommet for å bli, er svært gode nyheter for dem som ønsker å drive fysisk aktivitet i egen regi i eget nærmiljø, sier Hatlem.

Nasjonal statistikk viser at rundt 74 % av den aktive befolkningen over 15 år driver med egenorganisert fysisk aktivitet (Norsk Monitor 2017). I følge SSBs levekårsundersøkelse (2020) er de vanligste aktivitetene blant voksne over 16 år gå- og løpeturer, styrketrening og sykling. Blant barn og unge er det mer urbane aktiviteter som er populære: Skating, BMX, sparkesykkel, dans, parkour og street workout. Det er en klar tendens til at flere ønsker å være aktive, egenorganisert.

For 15-åringer i Norge er det bare 40 % av jentene og kun halvparten av guttene som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.* For å nå folkehelsemålene og lykkes med å få flere i aktivitet, er det en forutsetning at kommunen tilrettelegger for arenaer som imøtekommer barn og unges behov til å drive egenorganiserte aktiviteter, samt at frivillige som ønsker å skape mer aktivitet i sitt nærmiljø, får verktøy og veiledning. 

– Nå skal vi rådgi, veilede og inspirere enda flere kommuner og frivillige miljøer over hele Norge. For er det en ting pandemien virkelig har vist oss, så er det viktigheten av å skape gode, attraktive og inkluderende nærmiljø som fremmer fysisk aktivitet og aktivitetsglede. At den nye idrettsstrategien nå setter søkelyset på viktigheten av å tilrettelegge for mer egenorganisert fysisk aktivitet, og gir oss som ressurssenter økt bevilgning, vil resultere i et skikkelig aktivitetsløft for barn og unge rundt om i landet de neste årene, sier daglig leder i Tverga, Lisa Mari Watson.

Regjeringens idrettsstrategi: Sterkere tilbake - en mer inkluderende idrett

*Steene-Johannessen J, Anderssen SA, m.fl (2019). Kartlegging av fysisk aktivitet, sedat tid og fysisk form blant barn og unge 2018 (ungKan3). Norges idrettshøgskole. Lenke til rapport her.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga
Mobil: 924 03 494
E-post: lisa@tverga.no
Hjemmeside: www.tverga.no

Bilder

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem. Foto: June Witzøe
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la fredag frem den nye idrettsstrategien i Iladalen i Oslo. Nabolaget hvor han selv vokste opp og jobbet for et aktivitetstilbud som ung. Her sammen med daglig leder i Tverga,Lisa Mari Watsonog styreleder i Tverga, Petter Hatlem. Foto: June Witzøe
Last ned bilde
Kryllingparken i Krødsherad kommune ble åpnet av kulturminister Abid Q. Raja 27. juni 2020. Anlegget ligger midt i hjertet av Krøderen. Foto: Ole Dahl Bjøre
Kryllingparken i Krødsherad kommune ble åpnet av kulturminister Abid Q. Raja 27. juni 2020. Anlegget ligger midt i hjertet av Krøderen. Foto: Ole Dahl Bjøre
Last ned bilde
I Kryllingparken kan innbyggerne glede seg over en stor variasjon av aktivitetselementer: Rullepark i betong, pumptrack, amfi med scene, gapahuk, lekeplass, treningspark og rails for vinterbruk. Tverga har bidratt med inspirasjon og veiledning underveis i utviklingen av prosjektet, samt utforming av søknad til Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarena. Dette resulterte i støtte på 2,5 millioner kroner.
Foto: Ole Dahl Bjøre
I Kryllingparken kan innbyggerne glede seg over en stor variasjon av aktivitetselementer: Rullepark i betong, pumptrack, amfi med scene, gapahuk, lekeplass, treningspark og rails for vinterbruk. Tverga har bidratt med inspirasjon og veiledning underveis i utviklingen av prosjektet, samt utforming av søknad til Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarena. Dette resulterte i støtte på 2,5 millioner kroner.
Foto: Ole Dahl Bjøre
Last ned bilde
Skating er et eksempel på moderne, ikke-tradisjonell egenorganisert fysisk aktivitet. Foto: Bård Gundersen
Skating er et eksempel på moderne, ikke-tradisjonell egenorganisert fysisk aktivitet. Foto: Bård Gundersen
Last ned bilde
Petter Hatlem, styreleder i Tverga. Foto: Daniel Tengs
Petter Hatlem, styreleder i Tverga. Foto: Daniel Tengs
Last ned bilde
Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga. Foto: Daniel Tengs
Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga. Foto: Daniel Tengs
Last ned bilde

Lenker

Om Tverga

Tverga
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo

+47 924 03 494https://tverga.no/

Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet ble på oppdrag fra Kulturdepartementet etablert som en prøveordning i 2018. Oppgaven har vært å støtte opp rundt idrett og fysisk aktivitet - som faller utenfor den organiserte idretten i Norge. Ved å tilby kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy har Tverga i løpet av disse tre årene hjulpet over 200 kommuner og frivillige i utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser, for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. All den aktiviteten utøveren selv tar initiativ til. Når de vil, hvor de vil.

Følg pressemeldinger fra Tverga

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tverga på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.