Eiendom Norge

Egen bolig nær uoppnåelig

Del

Sykepleierindeksen viser at det nå er nær umulig for folk med vanlige inntekter å kjøpe bolig på det sentrale Østlandet.

Sykepleierindeksen
Sykepleierindeksen

På Arendalsuka i dag presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for første halvår 2021.

Følg sendingen med boligpolitisk debatt her.

- Utviklingen i indeksen i første halvår 2021 viser at muligheten for å boligeier for vanlige lønnsmotakere i Norge er blitt ytterligere redusert. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- De reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften. Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom første halvår, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom boliglånsforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

- Bare 1 til 3 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i første halvår 2021, sier Francke Lund.

Utover Østlandsområdet er det Tromsø som har lavest tilgang til boligmarkedet. Også her synker sykepleierindeksen markant fra 17,3 prosent av boligene omsatt i 2020 til 12,7 prosent i første halvår.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 22,8, 29,4 og 25,8 prosent, forteller Francke Lund.

- Svært høye boligpriser kan ha negative konsekvenser på utviklingen i økonomien og tilgangen på arbeidskraft, sier han.

Høyere renter og mer boligbygging

Boligprisutviklingen har allerede begynt å flate ut, og det er godt nytt for sykepleieren. Men det er også varslet høyere renter de neste årene.

- Høyere renter vil gi mer moderat prisutvikling i boligmarkedet, men også høyere lånekostnader. Derfor venter at vi sykepleierindeksen vil stabilisere seg på dagens nivå fremover, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge

- Renten er svært viktig for utviklingen i boligmarkedet, men på både kort og lang sikt er det boligtilbudet som avgjør, sier han.

- På grunn av høyt nyboligsalg den siste tiden vil vi få økt boligbygging i årene fremover. Det er bra, men det må ikke bli en hvilepute for kommunene. Bolig er en vare det tar lang tid å frembringe. Derfor må myndighetene ha full oppmerksomhet på reguleringsreserve og effektive byggeprosesser.

- Og hvis venstresiden mener alvor med en tredje boligsektor, så er det tid for å handle nå. Kjøper kommunene boliger i nye prosjekter og områder, vil det kunne ha en positiv effekt på boligbyggingen, spesielt i Oslo, sier Lauridsen

Skattegrep

- En ny regjering må også ta raske og enkle grep på skattesiden. Dokumentavgiften innebærer at staten tar boligkjøperes egenkapital og svekker spesielt førstegangskjøperes kjøpekraft. Å fjerne dokumentavgiften vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge, sier han.

- Likningsverdisystemet basert på Eiendom Norge data må også forberedes. Dagens system er svært tilfeldig og gir enkelte med svært dyre boliger enorme rabatter i formuesskatten. Dette er urettferdig, og bidrar heller ikke til å gjøre skattesystemet nøytralt. Dette er et system det er lett å forbedre med dagens teknologi, avslutter Lauridsen.

Om sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Related links

Se arrangementet med boligpolitisk debatt her

Les sykepleierindeksen H1 2021 her

Nøkkelord

Kontakter

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Sykepleierindeksen
Sykepleierindeksen
Last ned bilde

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Følg pressemeldinger fra Eiendom Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eiendom Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eiendom Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom