Eiendom Norge

Egen bolig har aldri vært dyrere

Del

Sykepleierindeksen for første halvår 2022 viser at egen eiet bolig aldri har vært dyrere i Norge enn nå.

Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter i året som har gått. I Oslo er det nær uoppnåelig.

Tirsdag 16. august presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for første halvår 2022 under Boligdagen på Arendalsuka.

Stortingsrepresentantene Siri Staalesen Gåsemyr (AP) og Freddy André Øvstegård (SV) deltar i påfølgende boligdebatt sammen med byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H).

Følg sendingen her.                                                          

- Indeksens utvikling viser at det har blitt enda vanskeligere for vanlig lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere. Sykepleierindeksen viser på landsbasis at norske boligpriser er relativt lave i 2022 gitt dagens rente, inntektsnivå, gjeldende boliglånsregulering og bankenes kredittpolitikk, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- Dette gjelder imidlertid ikke Oslo og omegn hvor prisene steget så mye at inntektsveksten og rentenedgangen ikke har klart å utlikne dem. Videre har boliglånsforskriften ført til et varig negativt skift i indeksen for Oslo, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom utlånforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

- Bare 1 til 3,5 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe hittil i 2022, sier Francke Lund.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 20,8, 28,5 og 23,1 prosent, forteller Francke Lund.

- Svært høye boligpriser kan ha negative konsekvenser på utviklingen i økonomien og tilgangen på arbeidskraft, sier han.

Prisvekst og høyere renter

Boligprisene i steget mye så langt i år, og særlig mye i Oslo med 8,1 prosent siden nyttår.

- Kombinert med dobbel renteøkning sist rentemøte, og mest sannsynlig flere i vente, er det bortimot umulig for den enslige sykepleieren å komme inn på boligmarkedet der, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen

- Det er fullt mulig og ønskelig med en lengre periode med moderat boligprisutvikling, slik som vi opplevde i årene 2017 til 2019 i Norge. Mer moderat prisutviklingen vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge og er godt nytt for sykepleieren, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Samtidig er det boligbudsjettet og hvor mye lån en sykepleier kan få som er avgjørende. Når regjeringen i år skal evaluere utlånsforskriften mener vi de bør etablere et kollektivfelt for førstegangskjøpere i forskriften, sier han.

- Ved å binde renten bør førstegangskjøpere kunne få unntak for flere av kravene i utlånsforskriften som stresstesten på fem prosentpoeng rentepåslag, sier Lauridsen.

- Skal vi klare å senke terskelen for å bli boligeier i Norge, må stat, kommune og privat sektor jobbe sammen. Statlig krav må forenkles, kommunene må regulere nok av de boligene som etterspørres og eiendomsbransjen må bygge og selge boligene, sier han.

- Et slikt offentlig-privat samarbeid er essensielt for den norske boligmodellens fremtid, mindre forskjeller og jevn formuesfordeling i Norge, avslutter han.

Om Sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Nøkkelord

Kontakter

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Bilder

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.

Følg pressemeldinger fra Eiendom Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eiendom Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eiendom Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom