Nærings- og fiskeridepartementet

EFTA inngår frihandelsavtaleforhandlinger med Thailand og Kosovo

Del

Mandag 20. juni 2022 lanserte EFTA statene at de vil starte forhandlinger med Thailand og Kosovo om en frihandelsavtale. Lanseringen fant sted på Island under åpningen av EFTAs Ministermøte, hvor statssekretær Janicke Andreassen deltar.

-       Thailand er vårt største eksportmarked i Sørøst Asia. Vi eksporterer blant annet sjømat til Thailand for om lag 2 milliarder kroner årlig. Samtidig er flere norske selskap etablert i Thailand. En frihandelsavtale vil sikre forutsigbare og konkurransedyktige vilkår for norske eksportører og investorer inn til et stort marked, sier statssekretær Janicke Andreassen.

Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Dtac, Telenors partnerselskap, er Thailands tredje største mobilselskap med om lag 28 millioner kunder. Thailands markedsstørrelse og eksisterende handelshindre tilsier at en frihandelsavtale vil bidra til økt eksport og økte investeringer.

-       Vi skal også starte opp forhandlinger med Kosovo. Kosovo er rikt på naturressurser og kan være en interessant kilde for mineraler til bruk i det grønne skiftet, sier Andreassen.

Kosovo er Europas nest fattigste land med en befolkning på 1,9 millioner. Kosovo er rikt på naturressurser, og har betydelig reserver av bly, sink, sølv, nikkel, kobolt, kobber, jern og bauxitt. Norges handel med Kosovo er begrenset. En frihandelsavtale vil imidlertid gi et viktig signal om støtte til landet og dets integrasjon i europeisk økonomi. Samtidig er det opplagt potensial for økt samhandel.

Fakta

EFTA er et frihandelsforbund bestående av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Formålet med EFTA var opprinnelig å etablere frihandel mellom medlemslandene. Denne rollen består fortsatt, men EFTA har også fått nye oppgaver som å regulere EFTA landenes tilslutning til EØS-avtalen, og inngå frihandelsavtaler med tredjeland.

EFTA har gjort det mulig for Norge å bygge opp et nettverk av frihandelsavtaler som dekker mer enn 40 land og territorier.

EFTA og Thailand har kommet til enighet om et rammeverk for forhandlingene, såkalt Terms of Reference (TOR). Det legges opp til en omfattende frihandelsavtale som blant annet inneholder forpliktelser om handel med varer og tjenester, investeringer, immaterialrett, produktkrav (TBT), mattrygghet (SPS), digital handel, subsidier og statseide foretak. Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Thailand vil finne sted i Bangkok uken 27. juni 2022.

EFTA og Kosovo planlegger å avholde første runde med forhandlinger høsten 2022.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom