GlobeNewswire

Effnetplattformen Holding AB (publ): Publicering av informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna

Dela

Stockholm, 14 juni 2021 -- Styrelsen för Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har upprättat en informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Informationsbroschyren finns tillgänglig för nedladdning på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformenholding.se samt kan även beställas via Effnetplattformens kontor, Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, telefon: 0920-60918.

Emissionsvillkor

Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 juni 2021. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 5,50 kr. Den totala emissionslikviden uppgår till högst cirka MSEK 24,9 före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 17 juni 2021 till och med den 2 juli 2021.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Effnetplattformen AB kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget offentliggör idag.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. CertifiedAdviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Boyden Welcomes Healthcare & Life Sciences Expert Stephen Irish as Managing Partner, Japan4.8.2021 20:00:00 CEST | Press release

Long-term specialist in senior-level recruitment in Japan and Asia/Pacific joins Boyden as head of the Japan office and member of Boyden’s global healthcare & life sciences practice TOKYO, Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, a premier leadership and talent advisory firm with more than 75 offices in over 45 countries, is delighted to welcome Stephen Irish as Managing Partner and head of Boyden Japan. Based in Tokyo, Irish joins Boyden’s global healthcare & life sciences practice, leading senior level searches for clients in Japan and Asia/Pacific, as well as those headquartered outside the region. “Japan is a unique market, and requires specialist knowledge and understanding of the cultural nuances at the individual, organisational and government level,” commented Stephen Irish, Managing Partner, Boyden Japan. “Having worked with Japanese companies throughout my career, I am delighted to bring this experience into a collaborative, international environment with Boyden. For clients

Novo Nordisk's net profit increased by 10% in the first six months of 20214.8.2021 16:41:41 CEST | Press release

4 August 2021 - Financial report for the period 1 January 2021 to 30 June 2021 Operating profit decreased by 1% in Danish kroner and increased by 9% at constant exchange rates (CER).Sales increased by 5% in Danish kroner and by 12% at CER to DKK 66.8 billion. Sales in International Operations increased by 7% in Danish kroner (13% at CER), and sales in North America Operations increased by 1% in Danish kroner (11% at CER).Sales within Diabetes and Obesity care increased by 5% in Danish kroner to DKK 56.9 billion (13% at CER), driven by GLP-1 growth of 21% in Danish kroner (30% at CER) reflecting the uptake of Ozempic® and Rybelsus®. Obesity care grew by 23% in Danish kroner (34% at CER) and Biopharm sales remained unchanged in Danish kroner (increased by 7% at CER).In June 2021, Wegovy™, semaglutide 2.4 mg, was made available to patients in the US following the approval from the US Food and Drug Administration (FDA) for weight management in adults living with obesity.For the 2021 outloo

Novo Nordisk's net profit increased by 10% in the first six months of 20214.8.2021 16:23:58 CEST | Press release

4 August 2021 - Financial report for the period 1 January 2021 to 30 June 2021 Operating profit decreased by 1% in Danish kroner and increased by 9% at constant exchange rates (CER).Sales increased by 5% in Danish kroner and by 12% at CER to DKK 66.8 billion. Sales in International Operations increased by 7% in Danish kroner (13% at CER), and sales in North America Operations increased by 1% in Danish kroner (11% at CER).Sales within Diabetes and Obesity care increased by 5% in Danish kroner to DKK 56.9 billion (13% at CER), driven by GLP-1 growth of 21% in Danish kroner (30% at CER) reflecting the uptake of Ozempic® and Rybelsus®. Obesity care grew by 23% in Danish kroner (34% at CER) and Biopharm sales remained unchanged in Danish kroner (increased by 7% at CER).In June 2021, Wegovy™, semaglutide 2.4 mg, was made available to patients in the US following the approval from the US Food and Drug Administration (FDA) for weight management in adults living with obesity.For the 2021 outloo

Nexstim to Exhibit at the Texas Association of Neurological Surgeons Annual Meeting4.8.2021 15:00:00 CEST | Press release

Press release, Helsinki, 4 August 2021 at 4 PM(EEST) Nexstim to Exhibit at the Texas Association of Neurological Surgeons Annual Meeting Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces that it will be exhibiting during the annual meeting of the Texas Association of Neurological Surgeons this week, August 5-8, 2021 at the Hyatt Regency Lost Pines Resort & Spa in Lost Pines, Texas. This meeting continues to be a significant opportunity for Nexstim to engage current and prospective users of the Nexstim system. Further information is available on the website www.nexstim.com, or by contacting: Mikko Karvinen, CEO +358 50 326 4101 mikko.karvinen@nexstim.com About Nexstim Plc Nexstim is a Finnish, globally operating medical technology company. Our mission is to enable personalized and effective therapies and diagnostics for challenging brain diseases and disorders. Nexstim has developed a world-leading non-invasive brain stimulation technology called SmartFocus®. It is a

ProMIS Neurosciences Issues Chairman’s Memorandum4.8.2021 13:30:00 CEST | Press release

Notes and comments after the first AAIC meeting in the era of approved disease-modifying therapies for Alzheimer’s Disease TORONTO and CAMBRIDGE, Mass., Aug. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProMIS Neurosciences, Inc. (TSX: PMN) (OTCQB: ARFXF), a biotechnology company focused on the discovery and development of antibody therapeutics targeting toxic oligomers implicated in the development of neurodegenerative diseases, issued today a Chairman’s memorandum, commenting on highlights of the recent 2021 Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) with relevance to ProMIS and summarizing the ProMIS poster/oral presentation contributions to the meeting. “We are in a new era in the fight against Alzheimer’s, ALS, and other neurodegenerative diseases,” stated Eugene Williams, Executive Chairman of ProMIS Neurosciences. “ProMIS and many others have predicted this development and we believe that the Alzheimer’s community will look back on 2021 as a turning point, just as 2010 was a turnin

Aspo Plc will publish its Half year financial report on August 11, 20214.8.2021 12:00:00 CEST | Press release

Aspo Plc Press Release August 4, 2021 at 1 p.m. Aspo Plc will publish its Half year financial report on August 11, 2021 Aspo Plc will publish its Half year financial report for January–June 2021 on Wednesday, August 11, 2021 at approximately 9:30 a.m. EEST. The press conference for analysts, investors and media will be held on Wednesday, August 11, 2021 at 2 p.m. The Half year financial report will be presented by CEO Aki Ojanen. The press conference will be held in Finnish and it can be followed at https://aspo.videosync.fi/2021-q2-results, or by calling +358 9 817 10310 (12219443#) 5 to 10 minutes before the beginning of the press conference. The recording of the event will be available on the company’s website later on the same day. Presentation material will be available at www.aspo.com before the event. Aspo Plc Aki Ojanen CEO For further information, please contact: Keijo Keränen, Group Treasurer, +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com DISTRIBUTION: Key media www.aspo.com Aspo

Cortus Energy: Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) och omvandling till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO94.8.2021 09:46:34 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 4 augusti 2021 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats genomfört en övertecknad företrädesemission av units om cirka 64,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket ochsista dag för handel med BTU är fredagenden 6augusti 2021. Avstämningsdag för omvandlingen är den 10augusti 2021, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 augusti 2021. Första handelsdag för teckningsoptionerna i serie TO8 och TO9 förväntas vara den 13 augusti 2021. Teckningsoptioner av serie TO8 Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 sker under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kon