Kulturtanken

Edvard Munch til Den kulturelle skolesekken

Del

Munchmuseet og Kultutanken skal sammen utvikle et formidlingsprogram om Munchs kunstnerskap. Målet er å inspirere barn og unge i hele Norge til å bli kunstinteresserte ved hjelp av en digital storsatsning i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Programmet lanseres i forbindelse med åpning av nytt Munchmuseum i 2020.

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. Foto: Lars Opstad
Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. Foto: Lars Opstad

- Det er gledelig at Munch, en av våre største kunstnere og mest kjente navn i kunsthistorien, gjøres mer tilgjengelig for barn og unge i hele Norge via digitale satsinger. Den type samarbeid mellom våre kunst- og kulturinstitusjoner, lokale krefter i Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken er til det beste for elever, for kunst og kulturformidling og for videreutvikling og bruk av digital teknologi i undervisningen. Jeg håper å se mer av det fremover, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo Rina Mariann Hansen er også positiv til samarbeidet.

- Jeg er opptatt av at vi må styrke kunstformidlingen spesielt mot barn og unge. Økt nysgjerrighet på kunst kan igjen bidra til en grunnleggende forståelse og interesse for kunst som varer livet ut. Den kulturelle skolesekken er en grunnmur for kulturopplevelser som når ut til alle barn.  Jeg synes det er veldig positivt at Munchmuseet går nye veier for å gjøre Munchs kunst kjent for barn og unge i hele landet, og er glad for samarbeidet som er kommet i stand. Å forvalte den rike arven etter Munch innebærer en forpliktelse til å dele den med så mange som mulig, igjen og igjen.

Formidling og digital teknologi
Munchmuseet har satt i gang en rekke prosesser og samarbeid for å styrke digital formidling og skape gode kunstopplevelser gjennom ny teknologi.  Dette skal de realisere gjennom ulike samarbeid mellom kulturinstitusjoner, tech-bransjen og forskning.

- Vi deler et felles mål om å nå ut til unge mennesker på nye måter gjennom digital kunstformidling, og får gjennom dette prosjektet mulighet til å tenke nytt om Edvard Munch i DKS, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet.

Nå signerer han og direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik en samarbeidsavtale om å utvikle og gjennomføre et formidlingsopplegg basert på digitale teknologier.

- Dette er gode nyheter. Bruk av digital teknologi i formidling til barn og unge er en av våre satsingsområder. Målet vårt er å gjøre Munch mer tilgjengelig gjennom Den kulturelle skolesekken på en moderne og engasjerende måte som appellerer til elever i grunnskolen, sier Lin Marie Holvik.

Satsing skal gi kunnskapsverdi
Kulturtanken og Munchmuseet samarbeider om utviklingen av formidlingsprogrammet og bidrar begge med sitt team av utviklingspartnere, forskere og samarbeidspartnere. Prosjektet starter med å bygge opp utviklingskompetansen og skal etablere ny infrastruktur, både på produksjons- og publikumssiden. Dette innebærer samarbeid med innsiktsbyråer og tech-selskap der brukertesting og testpartnere står sentralt.  Kulturtanken bidrar spesielt med sitt nettverk inn mot skolene og Munchmuseet med prosjektmidler. 

Kulturtanken har det overordnede ansvaret for Den kulturelle skolesekken og jobber blant annet med styrking av kvaliteten, fornyelse og koordinering av feltene kunst, kultur og skole.

- Vi begynner med en testpilot i to fylker og ønsker å gjøre det i samarbeid med vårt nettverk i Den kulturelle skolesekken. Det er de som er tettest på skolene og elevene, deres innspill vil være veldig viktige i utviklingen av programmet. Dersom vi lykkes skal vi legge til rette for nasjonal oppskalering gjennom DKS-ordningen, sier Holvik.

Denne satsingen skal samtidig ha høy kunnskapsverdi for andre kunst- og kulturinstitusjoner.

- Målet er at vi i fellesskap skal skaffe oss kompetanse og erfaring som vil styrke den digitale kompetansen på hele museumsfeltet, sier Henrichsen.

Arbeidet med testpiloten starter omgående og lanseres i 2020. Prosjektet er finansiert med Sparebankstiftelsen via Munchmuseet. Samarbeidsavtalen starter opp umiddelbart, og har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. Foto: Lars Opstad
Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. Foto: Lars Opstad
Last ned bilde

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg saker fra Kulturtanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturtanken

Rekordmange forslag til Den kulturelle skolesekken3.10.2019 11:41:17 CESTPressemelding

Etter en intens innspurt med flere hundre innmeldinger av forslag rett før fristen ved midnatt 1.oktober, er tallene fra DKS-portalen nå klare: Det har kommet rundt 2000 forslag til neste års program i Den kulturelle skolesekken. - Det er fantastisk at det er så mange som ønsker å formidle kunst- og kulturopplevelser for barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken har ved utvikling av den nye portalen åpnet døren for enda mer kunst og kultur til verdens viktigste publikum, sier kulturminister Trine Skei Grande.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom