ECPAT Norge

ECPAT Norge ønsker reiselivsaktører velkommen i kampen mot seksuell utnyttelse av barn

Del

Mandag 16. juli 2018 lanserte ECPAT Norge kampanjen «Ikke se bort». I forbindelse med reiselivsmessen i Telenor Arena vender ECPAT seg nå mot reiselivsbransjen, med mål om å verve dem i kampen mot seksuell utnyttelse i reiseliv og turisme.

Norske reisende må melde ifra om seksuell utnyttelse av barn, og reiseoperatører må gjøre mer for å stanse problemet.
Norske reisende må melde ifra om seksuell utnyttelse av barn, og reiseoperatører må gjøre mer for å stanse problemet.

Kampanjen til ECPAT Norge, som hovedsakelig har gått på sosiale medier, er en informasjonsspredningskampanje som retter seg mot norske reisende i utland og innland. Målet med kampanjen har vært å spre informasjon om seksuell utnyttelse av barn i forbindelse med reiseliv og turisme. Norske reisende bes om å ikke se bort dersom de er vitne til noe mistenkelig, men å rapportere til politiets tipslinje.

I følge generalsekretær Ann-Kristin Vervik må mer gjøres for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. Viktigst er et flerpartsamarbeid mellom myndigheter, politi, næringslivet, reise- og turismesektoren, IKT bransjen og sivilsamfunn. 

- Politiet gjør det de kan med tipsene de får inn. Men fokuset må i langt større grad rettes mot forebygging. Dersom forbrytelsen allerede er skjedd, er det for sent. Det er en menneskerettslig forpliktelse å forebygge seksuell utnyttelse av barn. Politiet og sivilsamfunnet kan med andre ord ikke ta denne kampen alene; politikerne og private aktører må ta sin del av ansvaret. 

Reiselivsbransjen er i en unik posisjon til å identifisere de mest sårbare barna - og for å forhindre at de blir seksuelt utnyttet.Vervik peker på flere konkrete forebyggende tiltak som reiselivsbransjen kan iverksette, inkludert retningslinjer, opplæring til ansatte og samarbeid med relevante akører. Noen operatører gjør dette allerede, men de er dessverre i fåtall, mener hun.  

- Reiseoperatører som sender norske frivillige til å jobbe med barn i utlandet må bli bedre på å kvalitetssikre organisasjonene de jobber med. I alt for mange tilfeller finnes det operatører og organisasjoner i Europa, som sender frivillige og penger til organisasjoner som ikke har barns rettigheter som førsteprioritet. Dette gjelder spesielt i forhold til frivillig arbeid på barnehjem. 

- Opp til 80 prosent av barna som bor på barnehjem trenger ikke bo der. Ikke bare er separasjonen fra foreldre og øvrige familiemedlemmer traumatiserende, men barna der har også en økt risiko for å bli utsatt for fysisk og psykisk vold og seksuell utnyttelse, både av frivillige og faste ansatte. 

ECPATs samarbeidspartner The Code (“The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism”) har utviklet retningslinjer til reiseoperatører som arrangerer frivillighetsreiser, og de håper at flere norske operatører slutter seg til disse. 

-  The Code foreslår også seks generelle tiltak for å forebygge seksuell utnytting av barn. Å gi hotellansatte, turistguider eller kabinansatte opplæring i ulike faresignaler, er et godt tiltak. Det finnes flere historier der for eksempel kabinansatte har lagt merke til, rapportert og stoppet menneskehandel med barn. At ansatte er på alerten, er uvurdelig.

Vervik etterspør også at reiseaktører formidler mer informasjon om temaet til sine reisende. 

- Kan flyselskapene formidle informasjon om temaet til turistene før avgang? Kan man ha informasjon om faresignaler til hotellgjester liggende på hotellrommet? Når seksuell utnytting av barn ofte skjer så tilknyttet til reiselivsbransjen, er det viktig at de kommer på banen og forebygger at deres tjenester og infrastruktur blir brukt som et virkemiddel til å seksuelt utnytte barn. 

I følge Vervik er det dessuten ikke bare turister og frivillige som kan være overgripere. En global studie publisert av ECPAT International viser at en stor andel av overgripere er forretningsreisende, både innenlands og utenlands. 

- Selskaper som sender ansatte på jobbreiser må også ha klare retningslinjer som deres ansatte må følge. Vi vil se at aktører i privat næringsliv har en policy på samfunnsansvar som prioriterer barns rett til beskyttelse. Det finnes ingen stereotypisk overgriper; de kommer fra alle deler av samfunnet og kan være trailersjåfører, guider, ansatte i internasjonale skoler eller organisasjoner, og andre som reiser i forbindelse med jobb.

ECPAT Norge er en del av et internasjonalt nettverk av 104 organisasjoner i 93 land, som arbeider med å bekjempe alle former for seksuell utnytting av barn. Flere europeiske ECPAT-organisasjoner lanserte «Don't Look Away»-kampanjen i 2009 for å få større fokus på hva vi som sivilsamfunn kan gjøre for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. I fjor tiltrådte ECPAT Norge kampanjen, og oppfordrer dermed den norske befolkningen til å melde ifra til politiet, anonymt eller direkte, dersom de er vitne til noe mistenkelig. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norske reisende må melde ifra om seksuell utnyttelse av barn, og reiseoperatører må gjøre mer for å stanse problemet.
Norske reisende må melde ifra om seksuell utnyttelse av barn, og reiseoperatører må gjøre mer for å stanse problemet.
Last ned bilde

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

97 54 85 85http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT Norge sitt viktige arbeid. 

"Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem,"  slår FNs barnekonvensjon fast, og danner grunnlaget for alt av ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Kommersiell seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige brudd på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 104 søsterorganisasjoner i 93 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om sexhandel med barn økes, og sexkjøperne bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste humanitære organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vår visjon er en verden der barn lever fri for seksuell utnytting. 

Følg saker fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ECPAT Norge

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CETPressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.