Summa Equity

EcoOnline sikrer ny kapital fra Goldman Sachs Merchant Banking Division og Summa Equity for å realisere internasjonale ambisjoner

Del

EcoOnline AS, et ledende europeisk programvareselskap som hjelper kunder med økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid, vil nå fortsette å ekspandere internasjonalt med ny finansiering fra Summa Equity Fund II og Goldman Sachs Merchant Banking Division.

Fra venstre til høyre: 
Jostein Vik, Partner, Viking Venture; Göran Lindö, adm. dir., EcoOnline; Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline. Foto: Thomas Brun, NTB kommunikasjon
Fra venstre til høyre: Jostein Vik, Partner, Viking Venture; Göran Lindö, adm. dir., EcoOnline; Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline. Foto: Thomas Brun, NTB kommunikasjon

EcoOnline er en ledende leverandør av helse, miljø og sikkerhets- (HMS) programvare som fokuserer på å redusere den negative innvirkningen kjemikaler kan ha på mennesker og miljøet, slik at kundene enkelt kan overholde kompleks lovgivning. I Europa er 53 prosent av dødsfall på arbeidsplassen forårsaket av kjemisk eksponering, og flertallet av Europeiske selskaper overholder ikke forskriftene om kjemikaliesikkerhet. I Storbritannia er antall dødsfall som følge av kjemisk eksponering på arbeidsplassen fem ganger høyere enn ved trafikkulykker. En fersk studie gjennomført av den svenske arbeidsmiljøetaten identifiserte også at manglende overholdelse var så høyt som 81 prosent. EcoOnlines tjenester og løsninger er i tråd med FNs bærekrafts mål #3 om god helse, #8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og #12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Summa Equity og Goldman Sachs signerte 18. februar 2020 en avtale som sikrer ny kapital fra Summa Equity Fund II og Goldman Sachs Merchant Banking Division. Summa Equity Fund II og Goldman Sachs Merchant Banking Division har begge skaffet seg en eierandel på 33 % i EcoOnline fra selgende aksjonærer som inkluderer Summa Equity Fund I og Viking Venture. Både Summa Equity Fund I og Viking Venture vil forbli aksjonærer i selskapet.

«Vi er glade for å fortsette samarbeidet og fortsatt dra nytte av kompetansen til Summa Equity, samtidig som Goldman Sachs kommer inn som ny nøkkelaksjonær som vil gi ytterligere støtte til vår vedvarende vekst i eksisterende- og nye internasjonale markeder», sier administrerende direktør Göran Lindö i EcoOnline.

«I vår neste vekstfase er vi glade for å få på plass ett nytt, sterkt, ansvarlig og ambisiøst team på eiersiden og ny kapital som vil hjelpe oss med å bygge videre på vår visjon og gjøre det mulig å realisere ambisjonen om å være en europeisk leder innen styring av kjemikaliesikkerhet og HMS-arbeid», legger Göran Lindö til.  

Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline sier følgende: «Vi er stolte av det vi har oppnådd hos EcoOnline gjennom vårt 2,5 års eierskap. Vi har konsentrert oss om å fremtidssikre selskapet ved å styrke organisasjonen, investere i forskning og utvikling og vi har gjennomført flere verdiskapende oppkjøp for å hjelpe EcoOnline med å ekspandere sin HMS-service og tilstedeværelse i Europa. Vi er veldig glade for Summa Equity fortsetter som majoritetseier. EcoOnlines mål og verdiskapingspotensial viser at avkastning og bærekraft kan gå hånd i hånd, noe som er en sentral del av vår investeringsstrategi». 

«Etter å ha støttet EcoOnline siden 2014, er vi nå glade for å få med Goldman Sachs og Summa Equity Fund II som investorer. Selskapet er nå klar til å bli ledende i Europa på HMS-programvare», sier Erik Hagen, administrerende direktør og partner i Viking Venture.

«EcoOnline er en pioner innen programvare for en trygg arbeidsplass, og selskapet er usedvanlig godt posisjonert til å dra nytte av- og drive trenden mot tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser. Vi ser frem til å arbeide med selskapet og de andre aksjonærene de neste årene, både for å støtte selskapets organiske og oppkjøpsbaserte vekst» sier Michael Bruun, partner i Goldman Sachs Merchant Banking Division.

Transaksjonen avhenger av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. Arma Partners fungerte som finansiell rådgiver for de selgende aksjonærene, mens Marks Baughan Securities fungerte som finansiell rådgiver for kjøperne i transaksjonen.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:
Göran Lindö, Administrerende direktør i EcoOnline: +47 45 20 06 60, goran.lindo@ecoonline.com

Christian Melby, Partner i Summa Equity: +47 95 81 32 77, christian.melby@summaequity.com

Joseph Stein, Medierelasjoner, Goldman Sachs: +44 207 774 4080

Bilder

Fra venstre til høyre: 
Jostein Vik, Partner, Viking Venture; Göran Lindö, adm. dir., EcoOnline; Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline. Foto: Thomas Brun, NTB kommunikasjon
Fra venstre til høyre: Jostein Vik, Partner, Viking Venture; Göran Lindö, adm. dir., EcoOnline; Christian Melby, Partner i Summa Equity og styremedlem i EcoOnline. Foto: Thomas Brun, NTB kommunikasjon
Last ned bilde

Lenker

Om Summa Equity

Summa Equity
Summa Equity
Olav Vs gate 5
0161 Oslo

22 39 88 90http://summaequity.com/

Om EcoOnline

EcoOnline er en ledende leverandør av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet og kostnadseffektivt HMS-arbeid. Selskapet ble grunnlagt i Norge i 2000 og har i dag 6.000 kunder og over 230 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland. EcoOnline opplever rask vekst og økt etterspørsel etter sine tjenester i alle markeder. www.ecoonline.com

Om Summa Equity

Summa Equity er et tematisk investeringsselskap som fokuserer på nordiske små og mellomstore bedrifter og forvalter mer enn 1,4 milliarder Euro. Summa Equity ble grunnlagt i 2016 og investerer i selskaper som er positivt drevet av megatrender innen områdene ressursknapphet, demografiske endringer og teknologiintensive virksomheter. Summa Equity er blant de første oppkjøpsfondene som benytter FNs bærekraftsmål i sin investeringsstrategi. www.summaequity.com 

Om Viking Venture

Viking Venture er det nordiske programvare investor selskapet og forvalter 2,6 milliarder norske kroner. Viking Venture ble grunnlagt i 2001 og er en aktiv minoritets investor i vekst fasen til programvareselskaper i Norden. www.vikingventure.com

Om Goldman Sachs Merchan Banking Division

The Goldman Sachs Group, Inc. ble grunnlagt i 1869 og er en ledende global investeringsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningsfirma. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) er det primære senteret for firmaets langsiktige og viktigste investeringsaktivitet. MBD er en av de ledende private kapitalinvestorene i verden med investeringer på tvers av Private Equity, infrastruktur, privat gjeld, vekstkapital og eiendom. Mer informasjon om Goldman Sachs fins på nettstedet: www.goldmansachs.com