NGI

earthresQue – nytt SFI

Del

NGI er aktiv partner og bidragsyter til et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kalt earthresQue. Senteret skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. Det nye senteret ledes av NMBU.

Foto: BsWei/Shutterstock
Foto: BsWei/Shutterstock

Forskningsrådet meddelte i midten av juni hvem som får støtte til opprettelse av SFI-er. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. EarthresQue skal finne løsninger på et stort samfunnsproblem - deponering av overflødig jordmateriale og avfall som heller burde håndteres i ett system hvor vi gjenvinner forurenset jord og overskuddsmasser, og finner gode løsninger for fremtidige deponier.

NGI sentral

NGI har en meget sentral rolle i dette prosjektet med ansvar for store deler av arbeidspakken Recycling and Reuse, og Gudny Okkenhaug skal inneha Vice Director rollen. NMBU-professor Helen French er prosjektleder for earthresQue. Andre forskningspartnere i EarthresQue bidrar til en bredt sammensatt gruppe fra ulike fagområder; NIVA, NILU, IFE Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning og NIBIO.

Mangler gode løsninger

For NGIs del har det nylig avsluttede GEOreCIRC-prosjektet vært et viktig utgangspunkt og bidrag til tilslaget for earthresQue som et SFI. Det er i dag en stor utfordring at samfunnet vårt i økende grad produserer overskuddsmasser og avfall samtidig som vi er i ferd med å gå tom for godt egnede lokaliteter for lagring.

Til tross for politiske tiltak og forskrifter som er ment til å stimulere til gjenbruk og forhindre deponering av kommunalt avfall, øker nå volumet som går til deponier igjen.

Sirkulær avfallssektor

earthreQue skal gi bidra til nye metoder for gjenvinning, gjenbruk og behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser og avfall. Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter. earthreQue skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

Senteret vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

  • Fullt navn - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy
  • Finansiering- Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Norges forskningsråd
  • Prosjektperiode- 5 + 3 år fra 2020
  • Vertsinstitusjon- NMBU

Forskningspartnere- NMBU, NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: BsWei/Shutterstock
Foto: BsWei/Shutterstock
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg saker fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom