Statens vegvesen

E6 i Gudbrandsdalen stengt i tre netter 3.-6. oktober

Del

Ei stikkerenne som ligger under E6 nord for Krekke rasteplass, mellom Tretten og Fåvang, skal skiftes ut. E6 blir nattestengt kl. 20.00 - 06.00 i perioden 3.-6. oktober.

–  Stikkrenna, som har en diameter på 80 centimeter, er gammel og utslitt. Det haster med å få den skiftet ut. Den nye stikkrenna vi skal legge, har en diameter på én meter for å kunne takle framtidig ekstremnedbør, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Nattarbeid

I forbindelse med utskifting av stikkrenna, må E6 på stedet graves opp. Når den nye stikkrenna er på plass, skal vegen asfalteres igjen.

Dette arbeidet er beregnet å ta tre netter.

–  Vår entreprenør, Stian Brenden Maskinservice AS, arbeider om natta når trafikken på E6 er lav for at færrest mulig trafikanter skal bli rammet av stenginga, forklarer Stensrud.

Omkjøring nattestid

Mellom kl. 20.00 og 06.00 blir det omkjøring på fylkesveg 2566. Her blir det manuell dirigering og ledebil.

For modulvogntog er det omkjøring om riksveg 3 Østerdalen mens E6 er nattestengt. Omkjøringa blir varslet på teksttavler på E6 ved Kolomoen i sør og Ulsberg i nord.

Åpen på dagtid

På dagtid, mellom kl. 06.00  og 20.00, er E6 åpen for all trafikk. Vegen forbi arbeidsstedet blir imidlertid lysregulert så trafikantene oppfordres til å beregne litt ekstra reisetid.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.