Statens vegvesen

E39 Svegatjørn - Rådal: Vegarbeid i Nordåsvegen fra i morgen

Del

I forbindelse med ny E39 Svegatjørn – Rådal skal det utføres omfattende arbeider i Nordåsvegen fra rundkjøringen ved Søråsbrua og til krysset ned mot Nordåsdalen fra tirsdag 20. april.

Dronefoto: Hawkeye AS/Statens  vegvesen
Dronefoto: Hawkeye AS/Statens vegvesen

Arbeidene vil foregå i ulike faser og vil pågå i et halvår framover i tid (se vedlagte kart).
På grunn av graving i fortau og vegbane må ett kjørefelt være stengt hele døgnet i hele arbeidsperioden, og lysregulering etableres.

Disse arbeidene skal foregå:

  • Etablere ny kantstein og reetablere fortau på østsiden av Nordåsvegen
  • Reetablere tre busslommer
  • Fjerne refuger
  • Etablere betongmur og betongrekkverk ved fortauet langs Bohus
  • Fjerne midlertidig innkjøring til Bohus og etablere permanent terreng
  • Rive spunt langs Nordåsvegen

Trafikanter må regne med venting og noe lengre reisetid på strekningen. Gang- og sykkeltrafikken på vestsiden forøkes å opprettholdes med normal avvikling. Arbeidene lengst sør i vegen blir avviklet med manuell dirigering for å unngå kø i Fanavegen. Fremkommelighet til kollektivtransport blir prioritert ved manuell dirigering.

Kontakter

Bilder

Dronefoto: Hawkeye AS/Statens  vegvesen
Dronefoto: Hawkeye AS/Statens vegvesen
Last ned bilde
Rød markering viser strekning der arbeid skal utføres. Dronefoto: Hawkeye AS/ Statens vegvesen
Rød markering viser strekning der arbeid skal utføres. Dronefoto: Hawkeye AS/ Statens vegvesen
Last ned bilde
Rød markering viser strekningen det skal arbeides på.
Rød markering viser strekningen det skal arbeides på.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom