Statens vegvesen

E39 Stord-Os (Hordfast) inviterer bransjen til markedsdag 12. januar 2023

Del

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i Bergen. Påmelding innen 09.12.2022.

12. januar inviteres bransjen til markedsdialog med prosjektet E39 Stord-Os (Illustrasjon: Dissing/Weitling, Statens vegvesen).
12. januar inviteres bransjen til markedsdialog med prosjektet E39 Stord-Os (Illustrasjon: Dissing/Weitling, Statens vegvesen).

– Planlegging og forberedelse av E39 Stord-Os (Hordfast) pågår for fullt. Vi ønsker å ha en tett dialog med bransjen slik at de er tidlig involvert og godt orientert om hvordan vi planlegger prosjektets kontrakter i byggefasen, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Markedsdagen blir arrangert som et heldagsmøte i Bergen 12. januar 2023.

– Vi er i gang med kontrakts- og anskaffelsesstrategien for prosjektet innen veg, tunnel, konstruksjoner, broer, automasjon (SRO) og elektro og vi håper så mange som mulig har anledning til å være med oss denne dagen. Vår intensjon er tett og god dialog med bransjen, understreker Tjønn Rinde.

Påmelding innen 09. desember 2021

Dato: 12. januar 2023
Tid: 08.30–16.00
Sted: Hotel Quality Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

Send påmelding innen 09.12.22 til e39stordos@vegvesen.no

Har du spørsmål du ønsker at prosjektet svarer ut i møtet, legg de gjerne inni e-posten. Invitasjon til markedsdagen er sendt ut i KGV/Doffin/TED.

Mer informasjon finner du her

Om E39 Stord-Os (Hordfast)

Prosjektet er et av de mest omfangs- og innholdsrike vegprosjektene i Norgeshistorien med sine 55 km, og vil være med å binde sammen Vest­landet på en ny måte. Vestlandet og Norge befinner seg i en stadig tøffere nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon om folk og ressurser. E39 Stord - Os vil åpne for større synergier og utvidet bo- og arbeidsmarkedsområde for befolkningen. Dette vil kunne bidra til økt nærings­vekst for Vestlandet. Reguleringsplanen som er under utarbeidelse er planlagt oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet i 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

12. januar inviteres bransjen til markedsdialog med prosjektet E39 Stord-Os (Illustrasjon: Dissing/Weitling, Statens vegvesen).
12. januar inviteres bransjen til markedsdialog med prosjektet E39 Stord-Os (Illustrasjon: Dissing/Weitling, Statens vegvesen).
Last ned bilde
Arve Tjønn Rinde, Prosjektsjef for E39 Stord-Os (Hordfast) (Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen).
Arve Tjønn Rinde, Prosjektsjef for E39 Stord-Os (Hordfast) (Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen).
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.