Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren etappe 2: Vil forlenge framdriften for å få kontroll på kostnadene

Del

Stor økning i prosjektkostnader sammen med reduserte planmidler i 2023 gjør at Statens vegvesen nå anbefaler å bruke mer tid til å gjennomgå prosjektet på nytt for å få kostnadene ned.

I mars 2022 la Statens vegvesen fram sin anbefaling til valgt hovedvegkonsept for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er etappe to på E18 Vestkorridoren. Prosjektet planlegges ut fra en vedtatt ramme på 12.2 milliarder (2021-)kroner. Et nytt kostnadsanslag gjennomført av Statens vegvesen viser imidlertid at prosjektkostnadene har steget betydelig.  

Kraftig økning i anslåtte prosjektkostnader

Det nye underveis-kostnadsanslaget for E18 Ramstadsletta-Nesbru som ble gjennomført i november 2022 viser en kostnadsøkning på rundt tre milliarder kroner sammenlignet mot tidligere anslag fra november 2021. Det er flere grunner til de økte prosjektkostnadene. Økte enhetspriser i markedet, underestimerte byggherrekostnader og for lav usikkerhetsavsetning i tidligere kostnadsanslag er noen av de viktigste driverne

Reduserte planmidler i 2023

Statens vegvesen har i tillegg fått redusert budsjett til planlegging i 2023. Det innebærer at også prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru må klare seg med mindre planmidler i inneværende år en tidligere beregnet.  

Må bruke tid til å få kontroll på prosjektkostnadene

- Statens vegvesen ønsker ikke å fremme en reguleringsplan for et prosjektkonsept som ligger over den vedtatte rammen. Vi jobber fortsatt ut fra konsept B, som er det valgte konseptet, men den store økningen i kostnader sammen med reduserte planmidler gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering. Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en kommentar.

Samarbeid om optimalisering og tilleggsfinansiering

Statens vegvesen vil samarbeide tett med kommunene Bærum og Asker, og med Viken fylkeskommune i arbeidet med for optimalisering av prosjektet og evt. sikre tilleggsfinansiering.

Endringene medfører også at utsettelse av behandlingen av det felles planprogrammet for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem. 

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom