Avinor

Dronebruk i nærheten av flyplassen kan føre til erstatningsansvar i millionklassen

Del

En kollisjon mellom fly og drone kan få fatale konsekvenser. Nå ønsker Avinor at droneflyvere skal ta i bruk en app som gjør det trygt og lovlig å fly drone.

Foto: Avinor / Lasse Andre Vangstein
Foto: Avinor / Lasse Andre Vangstein

Uforsvarlig og ulovlig bruk av droner er et økende problem. På Oslo lufthavn har det i snitt vært rapportert om 50 ulovlige flygninger i måneden siden april.

— I verste fall kan en kollisjon mellom fly og drone føre til et flyhavari. I Avinor ser vi svært alvorlig på dronebruk rundt lufthavnene, og vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken, sier Axel Knutsen, leder for droneprogrammet i Avinor.

Brudd på regelverket kan føre til store personlige konsekvenser for droneføreren. Dersom en flyplass må stenge fordi det er observert en drone i området, kan det utløse et erstatningsansvar i millionklassen.

 — Vi har heldigvis ikke hatt større ulykker grunnet bruk av droner i Norge frem til nå, men det har vært flere tilfeller hvor det har kraftig forstyrret flytrafikken ved flere av Avinors lufthavner, forteller Knutsen.

Dette får store konsekvenser for passasjerer, flyselskaper og lufthavnen selv i form av forsinkelser, kostnader og re-ruting av trafikk.

 — Flere dronebrukere har fått store bøter etter ulovlig flygning, legger han til.

Søk om tilltatelse via app
Ninox Drone er en applikasjon som er utviklet for å gi bedre forståelse av luftrommet hos dronebrukere. I appen kan dronebrukere få oversikt over hva som er lovlig og ikke.

 — Via Ninox drone kan du be om tillatelse for å fly rundt 17 av Avinors lufthavner. Ved hjelp av effektive digitale hjelpemidler effektiviseres søknads- og godkjenningsprosesser som tidligere gikk manuelt, forteller Knutsen.

For flygelederne i lufttrafikktjenesten vil dette bety at deres arbeidsoppgaver i større grad digitaliseres, mens det for dronebrukere medfører en enklere kommunikasjon, bedre tilgang til informasjon om luftrommet og det regelverket som gjelder.

 — Dette er en vinn-vinn-situasjon for dronebrukere og flygeledere. Ved å planlegge flygningene i applikasjonen vil du umiddelbart få tilbakemelding om det kreves en tillatelse fra Avinors lufttrafikktjeneste for å gjennomføre flygningen, sier Knutsen.

Avinor samarbeider også med Norsk luftambulanse om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av drone.

Retningslinjer for dronebrukere
Avinor har utviklet fem hovedregler for å unngå ulykker ved lufthavnene: 

  • Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

I tillegg er det laget egne retningslinjer for hver enkelt lufthavn. Reglene samt kart finner du her.

Førere av hobbydrone må sette seg inn i disse dronereglene.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto: Avinor / Lasse Andre Vangstein
Foto: Avinor / Lasse Andre Vangstein
Last ned bilde
Axel Knutsen
Axel Knutsen
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom