Juristforbundet

Dramatisk situasjon for kvinnelige jurister og dommere i Afghanistan

Del

Norges engasjement i rettsstatsoppbygging I Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige posisjoner i det afghanske samfunnet. De befinner seg nå i en dramatisk og uforutsigbar situasjon, og trenger vår hjelp.

President i Juristforbundet, Håvard Holm, og lederen for Den norske dommerforening, Kirsten Bleskestad. Foto: Thomas Haugersveen.
President i Juristforbundet, Håvard Holm, og lederen for Den norske dommerforening, Kirsten Bleskestad. Foto: Thomas Haugersveen.

31. august skal de amerikanske styrkene etter planen forlate landet, og det afghanske folket går en uviss fremtid i møte.

Juristforbundet har informasjon om at kvinnelige dommere i Afghanistan nå er skrekkslagne og frykter for egne og familienes liv. En av dommerne, som ønsker å være anonym, ordlegger seg slik:

– Taliban vet allerede hvor vi befinner oss. De har samlet all informasjon de trenger. Derfor har vi ingen steder å gjemme oss og ingen mulighet til å bli værende. Vi må finne en trygg utvei for oss selv og våre familier.

Norges Juristforbund er enige med den internasjonale organisasjonen for dommere (IAJ) som uttrykker sterk bekymring for situasjonen i Afghanistan. Sammen med flere andre land har Norge vært med på å skape forventninger som ikke lenger har noen garanti for at kan innfris. Kvinnelige jurister og dommere er en av flere grupper som har prøvd å implementere verdier som mange av oss tar for gitt.

Norges Juristforbund krever at norske myndigheter tar sin del av ansvaret for å hindre at disse modige kvinnene blir forfulgt og overlatt til en usikker skjebne.

På vegne av Norges Juristforbund

Håvard Holm, president
Kirsten Bleskestad, leder av Den norske dommerforening

Nøkkelord

Kontakter

Kirsten BleskestadLeder Juristforbundet – Dommerforeningen

Den norske dommerforening er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer embetsdommere i de alminnelige domstoler, i alle instanser. Foreningens formål er å verne rettsstaten og samle dommere til felles arbeid for deres interesser og oppgaver og for reformer innen rettslivet.

Tel:901 16 588kirsten.bleskestad@domstol.no

Bilder

President i Juristforbundet, Håvard Holm, og lederen for Den norske dommerforening, Kirsten Bleskestad. Foto: Thomas Haugersveen.
President i Juristforbundet, Håvard Holm, og lederen for Den norske dommerforening, Kirsten Bleskestad. Foto: Thomas Haugersveen.
Last ned bilde

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Juristforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom