Norsk Arbeidsmandsforbund

Dørvaktene rundt Youngstorget i Oslo avblåser streiken

Del

Norsk Arbeidsmandsforbund leverte i juni 2016 inn krav om tariffavtale for dørvaktene ansatt i Youngstorvet Vertskap. Kravet ble trenert fra bedriftens side hvilket førte frem til møte hos Kretsmekleren for Østlandet den 12. januar. Ikke heller her ble kravet imøtekommet, noe som førte til varsel om plassoppsigelse fra 27. januar.


Youngstorvet Vertskap er et selskap som kun leverer dørvakttjenester til en rekke populære utesteder i Oslo. De som eier selskapet og styrer det har og eierinteresser i en rekke av de samme utestedene de leverer tjenester til.


Etter at varselet om plassoppsigelse ble levert sendte selskapet gjennom styreleder Stefan Johan Jansen ut tilbud om høyere lønn til de ansatte, men fremdeles under tarifflønn. Bedriften har og utøvet press på enkeltmedlemmer og uorganiserte for å få den til å trekke kravet om tariffavtale. Siste utspill fra bedriften er at dersom kravet opprettholdes vil bedriften legge ned og alle ansatte mister jobben. (Se vedlegg)


Disse truslene har skapt stor usikkerhet blant de organiserte, og mange er redde for å stå uten arbeid og økonomisk sikkerhet dersom bedriften gjør alvor av truslene. Medlemmene har derfor på møte 24. januar valgt å avblåse varselet om streik og innlede dialog med ledelsen på bakgrunn av tilbudet fra bedriften.


Norsk Arbeidsmandsforbund har forståelse for medlemmenes avgjørelse når en blir satt under et slikt press med trussel om å miste arbeidet. Imidlertid mener vi det er betenkelig at sentrale aktører i utelivet i Oslo så sterkt motarbeider et organisert arbeidsliv. Flere av de stedene sfæren rundt Youngstorvet Vertskap driver er profilerte og kjente utesteder i Oslo. De fleste sentrert rundt Youngstorvet. Flere av stedene profilerer seg mot venstresiden og har arrangementer for både fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk.

For mer informasjon kontakt:

Forbundssekretær Terje Mikkelsen.
Tele: 482 02 501 
E-mail: terje.mikkelsen@arb-mand.no

Eller kommunikasjonsrådgiver Stina Bergsten
Tele: 954 49 203
E-mail: stina.bergsten@arb-mand.no


Dokumenter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Umoralsk opptreden av PSS Securitas på Sandvika Storsenter under vekterstreiken21.10.2020 11:06:02 CESTPressemelding

Avarn Security AS leverte frem til streiken i vaktbransjen såkalt «korona-vakthold» på Sandvika Storsenter. Dette for å sørge for at publikum opprettholder avstand og generelle tiltak blir ivaretatt. På grunn av den pågående vekterstreiken er omfanget av disse vektertjenestene redusert, og ifølge rapporter fra våre medlemmer utføres denne oppgaven nå av PSS Securitas.

Urent spill fra arbeidsgiverne i vekterstreiken6.10.2020 16:30:07 CESTPressemelding

I snart tre uker har over 1100 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, streiket for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Arbeidsmandsforbund får inn flere rapporter om omdisponering av vektere, slik at arbeidet til streikende vektere blir utført av vektere som ikke er tatt ut i streik. Lokale ledere hevder overfor ansatte at det finnes dispensasjoner som tillater dette. Å utføre arbeidet til ansatte som er i streik regnes som streikebryteri. Norsk Arbeidsmandsforbund vil understreke at forbundet ikke har gitt noen dispensasjoner i streiken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom