Stendi

Dom i saken mot Aleris Ungplan & BOI AS

Del

Stendi har i dag mottatt dommen fra Oslo tingrett der 24 saksøkere hadde saksøkt Aleris Ungplan & BOI AS med krav om at de skulle omklassifiseres til arbeidstakere samt krav om erstatning for påstått lidt tap tilbake i tid.

«Vi vil nå sette oss grundig inn i tingrettens konklusjon. Dommen har gitt oss rett i de prinsipielt viktige spørsmålene. Blant annet har Oslo tingrett slått fast at det ikke er belegg for å si at Aleris Ungplan & BOI AS har hatt noen økonomiske motiver for å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter», sier advokat Eirik Edvardsen i SANDS på vegne av Aleris/Stendi.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er selskapet fullstendig frikjent i 11 av 24 saker. Ingen av saksøkerne er funnet å ha vunnet frem i det vesentlige. Saksøkerne må selv dekke egne saksomkostninger.

For de 12 som er tilkjent økonomisk kompensasjon dreier det seg om minimale beløp i forhold til de krav som ble framført av saksøkerne.

Selskapet har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Kontaktperson: Pressekontakt Marte Snoen, mobil 91338779, epost marte.snoen@stendi.no

Om Stendi

Stendi
Stendi
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

http://www.stendi.no

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og leverer et rikt spekter av tjenester innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hjemmebaserte tjenester til stat og kommuner.