Regnskap NorgeRegnskap Norge

DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro

Del

Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.

DNB og Sparebank 1-alliansen kunngjorde i ettermiddag sitt oppkjøp av Uni Micro.

Flere systemer i regnskapsbransjen har allerede integrasjoner med ulike banker. DNB og Sparebanken 1 går nå steget videre ved å kjøpe opp en viktig systemleverandør til regnskapsbransjen. 

Regnskap Norge har tidligere reist spørsmål rundt koblingene for Finanstilsynet, som har svart at de vil utgi et rundskriv på området. Det nye oppkjøpet reiser viktigheten av å få dette på plass.

UTFORDRER FRI KONKURRANSE OG HENSYNET TIL KUNDENE

Regnskap Norge har sett konturene av en sterkere integrasjon mellom leverandører av disse tjenestene, og ser også noen naturlige utfordringer i kjølvannet av utviklingen. Det handler om partenes uavhengighet og at reglene for fri konkurranse blir fulgt.

– Oppkjøpet aktualiserer utfordringene og vi etterlyser at Finanstilsynet snarlig offentliggjør sitt standpunkt, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen. Markedet er konsentrert, og sterke bindinger mellom aktørene kan være til hinder for en effektiv konkurranse. Nå er det viktig at både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet følger med, oppfordrer hun.

Bank, regnskapsførere og systemleverandører står i en treenighet, med kundene som en felles komponent.

– Vi er opptatt av å opprettholde den frie konkurransen, der bedriftene kan velge sine samarbeidspartnere, uten innlåsing gjennom koblinger eller bundling av tjenester mellom de ulike leverandørene, sier Lundberg Larsen.

Kontakter

Bilder

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom