Kulturtanken

DKS-LAB utvides i 2022

Del

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter.

DKS-LAB er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

16 vertsinstuitusjoner over hele landet er med i 2022.

I sitt andre år utvides DKS-LAB også med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge. 

Interesserte utøvere kan søke direkte til institusjonene i de individuelle fylkene.
Se alle vertsinstitusjoner, søknadslenker og søknadsfrister her.

Gode betingelser for utvikling 

 Det aller viktigste er at vi får på plass et rom der kunstnere kan konsentrere seg om å utvikle prosjekter under gode betingelser, for og med elever i skolen, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken. 

Et overordnet mål for ordningen er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. I tillegg skal ordningen bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet.  

Les mer om bakgrunnen for ordningen her. 

Ifølge Bjørkås har risikoen i utviklingsarbeidet for DKS i for stor grad falt på kunstnerne.
– DKS-LAB ser ut til å kunne bli en del av en bedre løsning fremover, mener han.  

Utøverne kan velge å bruke erfaringene som grunnlag for å sende inn programforslag i DKS-portalen, og potensielt bidra til flere og nye formidlingsmetoder for visuell kunst i DKS. 

Veien framover 

Kyrre Bjørkås sikter på å bedre organiseringen i det visuelle kunstfeltet i forhold til DKS, og løfte det gode arbeidet som blir gjort rundt om i landet.  

– Utfordringen nå er å stabilisere ordningen og gi den et langt liv, slik at både vertsinstitusjoner og kunstnere får forutsigbarhet og dermed mulighet til å bli skikkelig gode på dette, bemerker han, og peker på at institusjonene som deltar allerede har blitt en del av et interessefellesskap som informerer hverandres arbeid.

– Ikke minst flyter kunnskap fra produsentleddet inne i DKS over på institusjonenes arbeid og motsatt. Men forutsetningen for dette er naturligvis at DKS-LAB videreføres. DKS-LAB er en desentralisert og mangefasettert konstruksjon, med plass til mange flere, avslutter han. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildekollasj fra Den kulturelle skolesekken. Foto: Kulturtanken
Bildekollasj fra Den kulturelle skolesekken. Foto: Kulturtanken
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/