Husbanken

Distriktskommuner kan få tilskudd fra Husbanken til å skaffe flere boliger

Del
Forsøk med nye modeller og virkemidler som reduserer tapsrisikoen for personer som skal bygge eller kjøpe nybygde boliger i distriktene, er blant tiltakene som blir prioritert.

Mange distriktskommuner har boligmarkeder med lav omsetning av boliger, lite eller ingen nybygging, få egnede utleieboliger til ordinær utleie, og ofte mange tomme, men ikke ledige fritidsboliger. Mange steder er markedsverdien på boligene lavere enn byggekostnadene.

Lav tilgang på egnede boliger kan gjøre det vanskelig å holde på og trekke til seg innbyggere og arbeidskraft. Lav tilgang på aldersvennlige boliger gjør det vanskeligere å oppnå at eldre kan bo lengre trygt hjemme og utsette behovet for omsorgs- og sykeheimsplass.

- Formålet med tilskudd til boligtiltak i distriktskommuner er å øke tilgangen til egnede boliger. For eksempel gjennom utvikling av nye samarbeidsformer mellom kommuner og andre aktører og forsøk med nye boligkonsepter. Utprøving av nye virkemidler, for eksempel for å redusere tapsrisiko i forbindelse med bygging av nye boliger, er også aktuelt, sier seniorrådgiver Gry Kongsli fra Husbanken.

Samarbeid mellom Husbanken og Distriktssenteret

Husbanken og Distriktssenteret samarbeider om vurdering av søknadene, og vil tilby kompetansestøtte til kommunene som får tilskudd.

- Det er viktig at kunnskapen som utvikles i prosjektene dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene. Husbanken og Distriktssenteret vil legge til rette arenaer for erfaringsdeling, sier Kongsli.

Hvem kan søke?

Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 kan søke om tilskudd til boligtiltak i distriktskommuner.

Mer informasjon

Tilskudd til boligtiltak i distriktskommuner er et av hovedformålene for tilskuddsordningen som heter tilskudd til boligtiltak. Et annet hovedformål er tilskudd til boligsosiale tiltak, som alle kommuner, samt frivillige og private aktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan søke på. Minst 30 % av den totale tilsagnsrammen på 20,6 millioner kroner skal gå til hvert av de to hovedformålene.

Husbanken presenterer årets utlysning i detalj på et søkerwebinar 19. april kl. 13.

Invitasjon til webinar: Digital søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak

Detaljert informasjon om tilskudd til boligtiltak og hvordan du søker, finner du på husbanken.no:

Tilskudd til boligtiltak

Søknadsfrist er 1. juni 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom