Medietilsynet

Distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmer

Del

Et nytt lovforslag vil avvikle den statlige forhåndskontrollen av kinofilm. Forslaget innebærer at distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmene. – Medietilsynet har lenge jobbet for en slik løsning, og mener dette er en viktig modernisering av regelverket, sier direktør Mari Velsand.

Frem til nå har Medietilsynet satt aldersgrenser før filmene har blitt vist på norske kino, mens kringkastere som TV 2 og NRK selv setter aldersgrenser på programmene sine.

- Med lovendringen som nå er foreslått, likebehandles aktørene. Samtidig skal Medietilsynet fortsatt utarbeide retningslinjer og kontrollere at aldersgrenser blir satt i tråd med regelverket, sier Velsand. Medietilsynet kan overprøve aldersgrensene fastsatt av en distributør, for eksempel etter tips fra publikum.

– Vi starter nå arbeidet med å oppdatere retningslinjene og legge en god plan for opplæring og veiledning av distributørene, før lovendringen trer i kraft, sier Velsand.

Les mer om lovforslaget fra Kultur- og likestillingsdepartementet her, som skal behandles av Stortinget, etter alt å dømme før sommeren.

Slik settes aldersgrensene i dag

Bildeprogramloven skal verne mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. I tillegg skal loven sikre retten som barn og unge har til informasjon og tilgang til medieinnhold. Loven tredde i kraft 1. juli 2015 og blir forvaltet av Medietilsynet.

De norske aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm. For alle andre bildeprogrammer blir aldersgrensen satt av bildeprogramdistributøren (den som har rettighetene til programmet i Norge). Aldersgrensen blir satt etter retningslinjene fra Medietilsynet.

Les mer om aldersgrenser og vernetiltak på Medietilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter13.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom