Arkivverket

Disse to skal leke i Arkivverkets sandkasse

Del

Dokumentasjon fra barnevernet og bruk av Felles datakatalog i Tolletaten er de to neste prosjektene som får delta i Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.

Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll mener begge de nye prosjektene i sandkassen er spennende og gir mulighet til å ta risiko i et uutforsket landskap. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.
Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll mener begge de nye prosjektene i sandkassen er spennende og gir mulighet til å ta risiko i et uutforsket landskap. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

Målet med sandkassen er at deltakerne skal få utforske og utfordre et juridisk vanskelig terreng. 

De to prosjektene er:

  • DigiBarnevern: Utforske hvordan ivareta arkivfaglige hensyn i fagsystem for barnevern i kommuner. Fagsystemet er en del av delprosjekt "Fagsystem”, og prosjektansvarlig Trondheim kommune/Trondheim byarkiv. 

  • Tolletaten: Utforske om eksisterende standarder for å beskrive datasett (Felles datakatalog) kan brukes til å tenke nytt om å ivareta arkivhensyn og offentlighet, og gi enklere innsyn i dokumentasjon som i dag er vanskelig tilgjengelig.

Tråkker bevisst i ulendt terreng

DigiBarnevern og Tolletaten var de to søkerne som til slutt kom seg gjennom nåløyet. 

DigiBarnevern er valgt fordi det gir muligheter til å utforske og lære om hvordan å ivareta arkivfaglige hensyn. Det er også store muligheter for å dele læring, og de har allerede et tett samarbeid med KS. Tolletaten er valgt fordi prosjektet deres gjør at vi kan utforske om det vil gi gevinster å trekke på andre fagfelt i å håndtere strukturerte datasett.

– Begge prosjektene gir oss muligheter til å utfordre eksisterende praksis, forklarer Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør for Forvaltning i Arkivverket.

– Vi tar risiko og sikter bevisst på et landskap vi ikke før har beveget oss i. Det er kanskje noe av det mest spennende her, utdyper han.

Mer offentlighet i store datasett

Prosjektet med Tolletaten skal undersøke hva som kreves av nye løsninger for at de skal ivareta arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i standarder som brukes i Felles datakatalog. Det skal også utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett. 

– Det er spennende at begge prosjektene ønsker å utforske muligheter for å gi enklere innsyn i dokumentasjon som i dag er vanskelig tilgjengelig, sier Frode Danielsen, avdelingsleder for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet

Å utforske mulighetene for innsyn i større deler av forvaltningens dokumentasjon er en viktig del av utprøvingen i sandkassen. 

Den regulatoriske sandkassen er et resultat av Meld. St. 30 (2019–2020), og er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll mener begge de nye prosjektene i sandkassen er spennende og gir mulighet til å ta risiko i et uutforsket landskap. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.
Avdelingsdirektør i Arkivverket Espen Sjøvoll mener begge de nye prosjektene i sandkassen er spennende og gir mulighet til å ta risiko i et uutforsket landskap. Foto: Vegard Breie/Arkivverket.
Last ned bilde

Lenker

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom