Arkivverket

Disse prosjektene får utviklingsmidler fra Arkivverket i år

Del
Fargerevolusjonen i malerbransjen skal digitaliseres. Viktige prosesser i kommunal sektor skal automatiseres. Begge disse prosjektene står på lista når årets prosjekt- og utviklingsmidler nå deles ut.
Alf Bjerckes arkiv NTM 3 fargevelger. Nå skal Teknisk museum digitalisere arkivene etter malingprodusenten. Foto: Teknisk museum
Alf Bjerckes arkiv NTM 3 fargevelger. Nå skal Teknisk museum digitalisere arkivene etter malingprodusenten. Foto: Teknisk museum

Tradisjonen tro deler Arkivverket ut prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv, som en aldri så liten julegave rett før jul. Midlene skal bidra til å sikre og gjøre tilgjengelig samfunnets arkiver. 

– Vi har fått inn mange gode søknader i år, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Jeg er spesielt glad for å se flere innovative prosjekter, for vi trenger utvikling på arkivfeltet.

Flere søknader i år

Det har vært mulig å søke om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder: Videreutvikling av privatarkivfeltet og Innovasjon i offentlig forvaltning. 

Arkivverket har mottatt 67 søknader på til sammen 32,6 millioner. Det er en økning fra i fjor, da vi fikk inn 55 søknader. Potten som skal fordeles, er på 12,3 millioner.

I år har disse kriteriene vært førende for hvilke prosjekter som har fått støtte:

  • De bør være knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring.
  • De bør legge til rette for mer effektiv formidling og forskning. 
  • De bør komme mange til gode og fremme samarbeid og helhet. 
  • De bør være nytenkende og/eller ta i bruk ny teknologi. 

Støtte til utviklingsprosjekter

Arkivverket deler i år ut midler til seks prosjekter som skal bidra til innovasjon i offentlig forvaltning. To prosjekter dreier seg om innebygd arkivering, og fire om sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet. 

Et av utviklingsprosjektene som får støtte, er Kongsbergregionen og deres automatisering av tjenester. De vil teste nye metoder og verktøy i saksbehandling og arkivering av to konkrete tjenester – parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og redusert foreldrebetaling i barnehage. 

Målet er at begge tjenestene skal nærme seg prinsippet om innebygd arkivering ved at tjenestene forenkles og automatiseres for både bruker og saksbehandler. Resultatet kan også potensielt brukes i utviklingen av andre tjenester, både i Kongsbergregionen og andre steder. 

Støtte til videreutvikling av privatarkivfeltet

Arkivverket deler i år ut midler til 25 prosjekter på privatarkivfeltet. Disse handler om både organisering og utvikling av privatarkivbevaring nasjonalt og regionalt, og metodeutvikling for digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv. 

Blant søkerne som får støtte på dette området, er Teknisk museum. De har arkivene etter Alf Bjercke Malingsfabrikk, fra oppstarten i 1880 og fram til bedriften fusjonerte med A/S Jotungruppen i 1972. Arkivet er en viktig kilde til arkitekturhistorie og bygningsvern. Teknisk museum vil i prosjektet systematisere, lage katalog over innholdet, digitalisere og publisere arkivet på Digitalarkivet. 

Museet mener prosjektet vil bringe fram ny kunnskap om den fargerevolusjonen som skjedde innen arkitektur og interiør i perioden 1880-1970, også i Norge. Prosjektet vil også si noe om etableringen av reklamefeltet her i landet, da Alf Bjerke Malingsfabrikk var pionerer når det gjaldt å bruke  markedsføring av malingsproduktene sine mot designbevisste forbrukere. 

  

Faktaboks: Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

  • Utviklingsmidlene deles ut årlig. 
  • Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd
  • Målgruppen for støtteordningen er institusjoner, organisasjoner og andre som bevarer, gjør tilgjengelig og formidler arkiv.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alf Bjerckes arkiv NTM 3 fargevelger. Nå skal Teknisk museum digitalisere arkivene etter malingprodusenten. Foto: Teknisk museum
Alf Bjerckes arkiv NTM 3 fargevelger. Nå skal Teknisk museum digitalisere arkivene etter malingprodusenten. Foto: Teknisk museum
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad drysser utviklingsmidler utover arkivsektoren før jul. Foto: Arkivverket
Riksarkivar Inga Bolstad drysser utviklingsmidler utover arkivsektoren før jul. Foto: Arkivverket
Last ned bilde

Lenker

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom