Statskog SF

Disse prosjektene får penger fra Statskogfondet

Del

Nær to millioner kroner fra Statskogfondet i Nordland og Troms fordeles nå på 18 søkere. Støtte går til alt fra villmarksmesse, stisykkeltilbud og sherpasti til Arctic hideaway og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri.

Foto: Sulitjelma Fjellandsby
Foto: Sulitjelma Fjellandsby

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal blant annet legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger Statskogs oppdrag og er et element i statsforetakets oppfølging av sitt samfunnsansvar.

Statskogs regionsjef i Troms, Knut Fredheim, er glad for å gi medvind til mange prosjekt i sin region.

- Vi har funnet rom for mange gode tiltak som bidrar til bedre friluftslivstilbud. Neste år kommer nye muligheter, og da håper jeg også å se flere søknader som er rettet mot næringsutvikling, sier Fredheim.

Tore Bjørnstad leder Statskogs virksomhet i Nordland. Han er svært tilfreds med å bidra til en rekke aktiviteter som styrker næringsutvikling og friluftsliv i fylket.

- Det er et stort spenn i tildelingene, med alt fra lokalmat og utvikling av treforedlingsvirksomhet til parkeringsplasser og sykkelstier, sier Bjørnstad.

Oversikt over og nærmere beskrivelse av alle årets tildelinger vises her: www.statskog.no/statskogfondet. Se lenger ned i denne meldingen for en enkel oversikt.

Statskog har hatt tilsvarende type støtteordning fra 2006, med totalt ca 30 millioner til prosjekt i Nordland og Troms siden oppstarten. Statskogfondet har overtatt rollen fra «Statskogordninga». Om lag to millioner blir utbetalt fra fondet hvert år. 

Støtte kan gis til organisasjoner med prosjekt som skaper næringsutvikling og friluftsliv. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune i hvor Statskog er grunneier.

TROMS

Opprusting av parkeringsområde ved Reisaelva

o   Mottaker: Nordreisa scooter og båtforening

o   Støtte: 200 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/ruster-opp-parkeringsomrade-ved-reisaelva

 

Etablering av parkeringsplass i nærheten av Svartfosslia hyttefelt

o   Sautsis AS

o   Støtte: 150 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/parkering-i-svartfosslia-hyttefelt

Nord-Norges sykkeleventyr, Arctic Race

o   Ledd i samarbeidsavtale mellom Statskog og Arctic Race of Norway

o   Støtte: 150 000 kroner (300 000 kroner totalt fra fondet)

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-nord-norges-sykkeleventyr

Nordnorsk villmarksmesse i Bardu

o   Nordnorsk Villmarksmesse

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/bidrag-til-villmarksmesse-i-bardu

Skogsmøteplass i Dyrøy

o   Dyrøy ungdomsråd

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/skogsmoteplass-med-grillhytte

Bedre tilbud til stisyklister

o   Storfjord kommune

o   Støtte: 100 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/bedre-tilbud-til-stisyklister

Brustøtte langs turvei

o   Altevatn hytte- og båtforening

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/brustotte-langs-turvei

Sherpatrapp i Narvik

o   Narvik kommune

o   Støtte: 150 000 kroner

https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/sekssifret-stotte-til-sherpasti

Gamme ved besøkspunkt

o   Ånderdalen nasjonalparkstyre

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/gamme-ved-besokspunkt

Grillhytte ved elvebredden

o   Badderen vann- og elveforening

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/grillhytte-ved-elvebredden

 NORDLAND

 NYT Helgeland

o   NYT Helgeland

o   Støtte: 200 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/statskog-gir-200-000-til-nyt-helgeland

Parkering for friluftsliv

o   Ytre Rana Grunneierlag

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/parkering-for-friluftsliv

Oppgradering av parkeringsområde

o   Storvika båtforening

o   Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-parkeringsoppgradering

Videreutvikle Sulitjelma som sykkeldestinasjon

o   Sulitjelma Fjellandsby AS

o   Støtte: 150 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-sykkelsti

The arctic hideaway

o   Beiarn kommune

o   Støtte: 100 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/the-arctic-hideaway

Videreutvikling av Krokstrand Fjellpark

o   Krokstrand Fjellpark

o   Støtte: 175 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/pengestotte-til-fjellpark

Utvikling av lokale treforedlingsmuligheter

o   Mosjøen og omegn næringsselskap

o   Støtte: 75 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/lokale-treforedlingsmuligheter

Nord-Norges sykkeleventyr, Arctic Race

o   Ledd i samarbeidsavtale mellom Statskog og Arctic Race of Norway

o   Støtte: 150 000 kroner (300 000 kroner totalt fra fondet)

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-nord-norges-sykkeleventyr-2

Kontakter

Bilder

Foto: Sulitjelma Fjellandsby
Foto: Sulitjelma Fjellandsby
Last ned bilde
Foto: Nord-Norsk Villmarksmesse
Foto: Nord-Norsk Villmarksmesse
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom