Innovasjon Norge

Disse miljøene skal forvalte ny presåkornkapital

Del

17 miljøer over hele landet får forvalte 50 millioner kroner i presåkornkapital for 2017. Så langt har det blitt investert 80 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen, og disse har utløst mer enn 220 millioner kroner i private investeringer.

Industriinkubatoren Proventia AS i Telemark skal forvalte presåkornkapital for første gang. Her sammen med to av bedriftene. F.h.Tore Halvorsen fra Proventia og Vekst i Grenland, Geir Gregersen fra UVE Cleantech AS, Lars Ludwig Sandell fra Dignatio AS, daglig leder i Proventia Jørn Roar Bamle, og Gard Madsen fra Proventia og Herøya Industripark. Foto: Tone Brekke/Herøya Industripark
Industriinkubatoren Proventia AS i Telemark skal forvalte presåkornkapital for første gang. Her sammen med to av bedriftene. F.h.Tore Halvorsen fra Proventia og Vekst i Grenland, Geir Gregersen fra UVE Cleantech AS, Lars Ludwig Sandell fra Dignatio AS, daglig leder i Proventia Jørn Roar Bamle, og Gard Madsen fra Proventia og Herøya Industripark. Foto: Tone Brekke/Herøya Industripark

-Et av målene i regjeringens gründerplan er å sikre tilgangen til kapital for bedrifter i tidlig fase. Det er flott å se at presåkornordningen leverer, og at den blir godt mottatt både hos investorer, gründere og forvaltningsmiljøer, sier næringsminister Monica Mæland. 

Flere får tilgang til kompetent kapital

På vegne av regjeringen gir Innovasjon Norge presåkornkapital som rente- og avdragsfrie lån til forvaltere som TTOer og inkubatorer. Disse miljøene investerer kapitalen i innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

Ordningen har blitt endret siden forrige tildeling, og derfor ble presåkornmidlene for 2017 utlyst på anbud. Innovasjon Norge mottok 19 søknader fra ulike TTOer og inkubatorer fra hele landet.

-I år har vi spredd presåkornkapitalen på flere miljøer for å sikre oss en bredere geografisk spredning. På den måten bidrar vi til at flere gründere i hele landet kan få tilgang til kapital i tidligfase, og den kompetansen og oppfølging som følger med TTOene og inkubatorene, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.

Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

Får presåkornkapital for første gang

 -Vi er veldig fornøyd med å ha blitt tatt med i ordningen.  Presåkornkapitalen gir oss mulighet til å hjelpe lokale oppstartbedrifter i hele fylket med å skalere, og gi dem tilgang til det store nettverket vi har av eksperter, investorer og mentorer, sier Jørn Roar Bamle i Proventia AS i Telemark.

Industriinkubatoren er det eneste miljøet med spesiell fokus på industri, og ligger i Herøya industripark, et av Nord-Europas største landbaserte industriområder.

-Vi sitter tett på både bransjen og bedriftene, noe som gjør det enkelt for oss å tilføre kompetanse og bidra til utvikling. Det er en trygghet for investorene også, forklarer Bamle.

Miljøene får halvparten av gevinsten

Den største endringen i årets tildeling er at eventuelle overskudd som tidligere skulle tilbake til Innovasjon Norge nå fordeles mellom miljøet og Innovasjon Norge. Overskudd opp til én million fordeles likt, mens større overskudd fordeles med 30 prosent til miljøet og 70 prosent til Innovasjon Norge.

-Det er klart at dette er en gulrot. Vi yter mye for at de bedriftene vi investerer i skal vokse, og at miljøet også kan få noe tilbake gjør at vi kan investere mer tid i utvikling og oppfølging, sier Bamle i Proventia AS.

Disse miljøene får forvalte presåkornmidler for 2017:

Aleap AS – Oslo – 5 millioner kroner

Arkwright Norway AS – Oslo – 2 millioner kroner

Bakken & Bæck AS – 3 millioner kroner

Bergen Teknologioverføring AS – 4 millioner kroner

Industriinkubatoren Proventia AS – Telemark – 2 millioner kroner

Innoventus Sør – Agder – 2 millioner kroner

Inven2 AS – Oslo – 5 millioner kroner

Kjeller Innovasjon – Akershus – 5 millioner kroner

Kunnskapsparken Bodø – Nordland – 2 millioner kroner

Microtech Innovation – Vestfold – 2 millioner kroner

NTNU Accel AS – Trøndelag - 5 millioner kroner

Simula Innovation AS – Akershus – 2 millioner kroner

Skyfall Ventures AS – Oslo – 2 millioner kroner

T:Lab AS – Trøndelag – 2 millioner kroner

TheFactory AS – Oslo – 2 millioner kroner

Validé AS – Rogaland – 3 millioner kroner

ÅKP AS – Møre og Romsdal – 2 millioner kroner

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Industriinkubatoren Proventia AS i Telemark skal forvalte presåkornkapital for første gang. Her sammen med to av bedriftene. F.h.Tore Halvorsen fra Proventia og Vekst i Grenland, Geir Gregersen fra UVE Cleantech AS, Lars Ludwig Sandell fra Dignatio AS, daglig leder i Proventia Jørn Roar Bamle, og Gard Madsen fra Proventia og Herøya Industripark. Foto: Tone Brekke/Herøya Industripark
Industriinkubatoren Proventia AS i Telemark skal forvalte presåkornkapital for første gang. Her sammen med to av bedriftene. F.h.Tore Halvorsen fra Proventia og Vekst i Grenland, Geir Gregersen fra UVE Cleantech AS, Lars Ludwig Sandell fra Dignatio AS, daglig leder i Proventia Jørn Roar Bamle, og Gard Madsen fra Proventia og Herøya Industripark. Foto: Tone Brekke/Herøya Industripark
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom