Bane NOR

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Del

Regiondirektørene i Spordrift AS og områdedirektørene i Bane NOR SF er nå på plass. Spordrift AS skal være i operativ drift 1. juli 2019. Omorganiseringen av Bane NOR trer i kraft fra samme dato. Det er de seks nåværende områdedirektørene i Bane NOR som ansettes i de nye stillingene.

Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR
Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR

– Samtlige har lang ledererfaring og jeg vil gi de beste skussmål for deres genuine interesse for medarbeidere og for jernbanen, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

– Områdedirektørene og regiondirektørene representerer en bredde- og dybdekunnskap om jernbanen. De har ulike erfaringsbakgrunn og nye perspektiver er like viktig som lokalkunnskap og fagkunnskap om drift og vedlikehold, sier Aarnes.

Medarbeiderne vårt største konkurransefortrinn

Henning Bråtebæk, som fra 1. april blir administrerende direktør i nyopprettede Spordrift AS er enig:

– Spordrift AS vil bli den største leverandøren av drift, vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Det er de ansatte som har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen, noe som vil være Spordrift sitt aller største konkurransefortrinn.

– Med de tre regiondirektørene på plass, er jeg overbevist om at vi får en regionledelse med unik kompetanse på jernbane, som bryr seg om de ansatte, samtidig som vi sikrer tilførsel av ny kunnskap. Jeg vil ønske regiondirektørene velkommen om bord i Spordrift og har stor tro på at mannskapet vil bli ytterligere forsterket av disse tre regiondirektørene, avslutter Bråtebæk.

Disse tre blir regiondirektører i Spordrift

Regiondirektør Nord                 Kristine Jessen

Regiondirektør Sør-vest           Stian Wesøy

Regiondirektør Øst                   Tore Fjukstad

Disse tre blir områdedirektører i Bane NOR

Områdedirektør Midt/Nord        Thor Brækkan

Områdedirektør Sør/Vest          Tony Dæmring

Områdedirektør Oslo/Øst          Lars Berge

Om omorganiseringen av Bane NOR og opprettelsen av Spordrift AS

Spordrift AS skal være i operativ drift fra 1. juli 2019 og vil da overta alle løpende og planlagte driftsoppgaver som utføres av drift og vedlikehold i infrastrukturdivisjonen i dag. Selskapet vil få ca 1 300 medarbeidere.

Bane NOR gjennomfører samtidig en omorganisering der ansvar for banestrekningene fordeles på tre geografiske områder, mot seks områder i dag. Dermed blir det kun tre områdedirektører igjen i Bane NORs infrastrukturdivisjon. Spordrift AS inndeles i tre regioner med hver sin regiondirektør.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR
Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR
Last ned bilde
Bane NOR får fra 1. juli tre områdedirektører. Fra venstre: Tony Dæmring (Sør/Vest), Thor Brækkan (Midt/Nord) og Lars Berge (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR
Bane NOR får fra 1. juli tre områdedirektører. Fra venstre: Tony Dæmring (Sør/Vest), Thor Brækkan (Midt/Nord) og Lars Berge (Øst). Foto: Camilla Halvorsen, Bane NOR
Last ned bilde
Thor Brækkan i Bane NOR blir områdedirektør fra Narvik i nord til Eidsvoll i sør. Foto: Anna Lindquist, Trafikverket
Thor Brækkan i Bane NOR blir områdedirektør fra Narvik i nord til Eidsvoll i sør. Foto: Anna Lindquist, Trafikverket
Last ned bilde
Tony Dæmring i Bane NOR blir områdedirektør for Sør/Vest, som vil omfatte Bergensbanen, Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Foto Ingunn Halvorsen, Bane NOR
Tony Dæmring i Bane NOR blir områdedirektør for Sør/Vest, som vil omfatte Bergensbanen, Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Foto Ingunn Halvorsen, Bane NOR
Last ned bilde
Kristine Jessen går inn i ledelsen av Spordrift AS som regiondirektør for Nord, som omfatter vedlikehold av banestrekningene i Nord-Norge, Trøndelag og nordre del av Østlandet. Foto: Dag Svinsås, Bane NOR.
Kristine Jessen går inn i ledelsen av Spordrift AS som regiondirektør for Nord, som omfatter vedlikehold av banestrekningene i Nord-Norge, Trøndelag og nordre del av Østlandet. Foto: Dag Svinsås, Bane NOR.
Last ned bilde
Lars Berge blir områdedirektør for flere av banestrekningene på det sentrale Østlandet. Foto: Bane NOR
Lars Berge blir områdedirektør for flere av banestrekningene på det sentrale Østlandet. Foto: Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom