Nærings- og fiskeridepartementet

Diskuterte brexit i London

Del

Adgangen til å fiske i hverandres soner var ett av temaene da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice i London i dag.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice.
Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice.

- Det viktige for meg er hvordan brexit påvirker forvaltningen av våre felles bestander som torsk, hyse og makrell. Hvis Storbritannia går ut av EU før årsskiftet, må vi ha klar en fordeling mellom oss når det gjelder fiske i hverandres soner. Som nabo har Norge ikke noe fisk å gi til EU og Storbritannia sitt skilsmisseoppgjør. Vi går inn i drøftingene om utveksling av kvoter ut fra den fordeling som EU og Storbritannia blir enige om seg imellom, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Frem til nå har Norge hatt EU som forhandlingsmotpart, men etter brexit må Norge også forhandle med Storbritannia. Som et ledd i bytteavtale med EU kan britene i fiske torsk i Barentshavet, og de kan også fiske i norsk sone i Nordsjøen på bestander vi forvalter sammen. Til gjengjeld tar norske fiskere opp sei i britisk sone. Norge har forhandlet med EU i førti år om felles bestander og bytteavtaler. Avtalen har en verdi på 8 milliarder kroner.

Storbritannia – et viktig marked

Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømat og i fjor eksporterte vi nesten 150.000 tonn sjømat for 6,2 milliarder kroner til dit. Laksen er størst og utgjorde 4,3 milliarder kroner. Torsk og hyse sto for 1,1 milliarder kroner. Sjømateksporten står for om lag 20 prosent av den norske fastlandseksporten til Storbritannia. Island og Norge har signert en vareavtale med Storbritannia som skal gjelde ved en «no deal». Avtalen innebærer at tollsatsene for eksport av norsk sjømat til Storbritannia videreføres.

-Vi har allerede fått viktige avklaringer om markedstilgang på plass, i tilfelle britene forlater EU uten en avtale. Det er likevel usikkert hvordan brexit i praksis vil slå ut for handelen med sjømat, derfor opprettholder vi god kontakt med våre britiske kollegaer framover. Storbritannia er et stort marked for norsk laks, og omlag 30 prosent av torsken og hysa som selges i Storbritannia kommer fra norske fiskere. Det er en tydelig trend at restaurantene etterspør norsk torsk og hyse, og jeg vil sørge for at britene fortsatt får sin fish and chips, sier Nesvik.

Dette er tredje gangen Nesvik møter sin engelske fiskeriministerkollega, George Eustice.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice.
Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom