DIPS satser tungt i kommunehelsetjenesten - kjøper forretningsområdet Levekår fra ACOS

Del

Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår fra det Bergensbaserte programvarehuset ACOS AS, og åpner dermed døren til et voksende marked for helsefagløsninger i kommunehelsetjenesten.

Tor Arne Viksjø
Tor Arne Viksjø

Oppkjøpet er DIPS sitt første etter at det familieeide, norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital i april kjøpte 65 prosent av aksjene i Bodø-selskapet. DIPS ønsker å satse flere hundre millioner kroner de neste årene for å ta en lederposisjon innenfor IT-løsninger for kommunehelsetjenesten.

Nærmere «én innbygger – én journal»

- Vi har lenge vært imponert over hva ACOS har fått til, og selskapene har to ganske sammenfallende gründerhistorier og produktporteføljer. Over tid har vi sett at deres pasientsystemer for kommunesektoren passer som hånd i hanske med DIPS sitt hovedprodukt, DIPS Arena, forklarer administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS. 

- En av begrunnelsene for å få på plass nye eiere i DIPS var å sikre vekst i nye markeder, også gjennom oppkjøp, for å styrke vår posisjon som motoren i norsk e-helsenæring. Med nye eiere i ryggen, DIPS Arena under utrulling og avtale med tre av fire helseforetak, er vi godt posisjonert for å bidra til at Norge innfrir helsevisjonen om «én innbygger – én journal». Med kompetansen og kunnskapen vi overtar fra Acos sammen med journalsystemet CosDoc i porteføljen, plasserer vi oss nå helt fremme i startfeltet for et eventuelt nasjonalt anbud innenfor kommunehelsetjenesten, sier Viksjø.

- Det er viktig å understreke at vår strategi om en åpen plattform og samhandling med Norsk E-helseindustri er uendret, og vi vil fortsette vårt målrettede samarbeid med næringen til det beste for Helse-Norge, avslutter Tor Arne Viksjø.

Skal ansette og vokse

Oppkjøpet av forretningsområdet Levekår omfatter pasientjournal (EPJ) for helse- og omsorgstjeneste, fagløsning for barnevern- og sosialtjenesten og webløsning for individuell plan. 28 ACOS-ansatte i Bergen og Oslo blir med over i et nyopprettet datterselskap av DIPS. Det nye selskapet skal ledes av Hanne Kolflaath fra ACOS, som har ledet forretningsområdet Levekår siden 2011.

DIPS vil i den nærmeste fremtid iverksette omfattende rekruttering av nye utviklere, interaksjonsdesignere og konsulenter for å tilrettelegge og sikre ambisjonene om videre vekst.

En felles løsning for deling av informasjon

- DIPS er en ideell eier av dette forretningsområdet. Vi ser det som en stor anerkjennelse at DIPS ønsker å satse videre på produktene og kompetansen som er bygget opp over tid. På sikt kan det nå skapes en løsning som gjør at all pasientinformasjon vil være tilgjengelig, uansett om pasienten er på sykehus eller mottar tjenester fra kommunen, sier forretningsansvarlig Hanne Kolflaath.

- Ved å selge Levekår blir ACOS et mer fokusert dokumenthåndterings- og portal-selskap. Vi har store vekstplaner fremover. Strategisk er dette derfor veldig riktig for alle parter, sier daglig leder i ACOS, Bent-Inge Storheim.

Prisen på transaksjonen er konfidensiell mellom partene, og overtagelsen av forretningsområdet skjer formelt 1. mars 2019.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt gjerne: 

Administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS, tlf. 901 43 417
Daglig leder Bent Inge Storheim i ACOS, tlf. 982 18 766

..eller markeds- og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig i DIPS, tlf.  917 51 597

Fotos:  Administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS AS, og Hanne Kolflaath, som blir leder av det nye datterselskapet etter oppkjøp av ACOS Levekår

 

Kort om DIPS (www.dips.no)

Bodø-selskapet DIPS er landets største, norskeide e-helseselskap, med 270 ansatte, og omsatte i fjor for 345 millioner kroner. DIPS nyutviklede pasientjournalsystem (EPJ) Arena, er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og bygger på en åpen plattform som gir sykehus og pasienter eierskap til egne data.

DIPS har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og er en klar markedsleder innen Pasientjournal/Pasientadministrasjon (EPJ/PAS) i Norge.

Kort om ACOS (www.acos.no)

ACOS har over 170 ansatte, og utvikler og implementerer programvare for offentlig og privat sektor. Selskapet har siden oppstarten i 1997 hatt en jevn vekst, og er i dag Norges 19. største, norskeide programvareselskap. Over 500 virksomheter benytter en eller flere av selskapets løsninger, deriblant over 250 kommuner, departementer, tilsyn, direktorater og noen private organisasjoner. ACOS leverer løsninger innenfor følgende forretningsområder; Dokumenthåndtering, Portal og selvbetjening og Levekår (løsninger innenfor barnevern, sosial og helsesektoren).

Bilder

Tor Arne Viksjø
Tor Arne Viksjø
Last ned bilde
Hanne Kolflaath
Hanne Kolflaath
Last ned bilde

Om DIPS AS

DIPS ASOm DIPS AS (www.dips.no)

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Følg saker fra DIPS AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIPS AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIPS AS