Norges idrettshøgskole

Digitalt frokostseminar 15. april - anbefalinger for fysisk aktivitet

Del

Forskning viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive, men vet du hvor mye fysisk aktivitet som er anbefalt og hvor aktive den norske befolkning er?

Institutt for idrettsmedisinske fag inviterer til seminar der temaet er kunnskapsgrunnlaget bak WHOs nye anbefalinger for fysisk aktivitet og en redegjørelse for hvor mange og hvem som tilfredsstiller anbefalingene i den norske befolkning.

Program

09.00-09.20
Anbefalinger for fysisk aktivitet i et historisk perspektiv, samt kunnskapsgrunnlaget bak WHOs nye anbefalinger for fysisk aktivitet og sedat tid.
Professor Ulf Ekelund, NIH.

 
09.30-09.50
Hvor mange og hvem tilfredsstiller anbefalingene: KAN og UngKAN data.
Instituttleder og førsteamanuensis Jostein Steene-Johannessen, NIH.

Seminaret streames på YouTube

Spørsmål kan sendes inn på chat underveis og vil bli besvart rett etter hvert foredrag.

Nøkkelord

Kontakter

Jostein Steene-Johannessen
Instituttleder

E-post: josteinst@nih.no
Telefon: +47 23 26 22 95 / +47 402 28 463

Om Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole
Norges idrettshøgskole
Postboks 4014 Ullevål stadion
0806 Oslo

+47 23 26 20 00http://nih.no

Norges idrettshøgskole er en vitskapelig høgskole med et særlig ansvar for forsking og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet.

Vi er rangert som en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen idrettsvitenskapelig forskning, av over 300 universiteter.