Statens vegvesen

Difor må Statens vegvesen stengja denne gang- og sykkelvegen på nettene i veke 36

Del

Statens vegvesen skal utvida gang- og sykkelvegen ved bommen opp mot Kjørnessvingen.

Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen
Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen

Dette gjer me for at brøytemannskapane skal få betre plass til å snu køyretøya om vinteren.

Kjørnessvingen ligg like ved riksveg 5 Mannhellervegen sør for Sogndal.

Slik skjer arbeidet

Det me heilt konkret skal gjera, er å flytta muren ved bommen. Dette skjer natt til tysdag, onsdag, torsdag og fredag med arbeidstid klokka 19.00 - 06.00. Mjuke trafikantar kan passera med hjelpeperson mellom 19.00 og 22.00.

Gang- og sykkelvegen vil verta heilt stengd i arbeidsperiodane. Dette er ein veg som vert mykje nytta, mellom anna av skuleborn og syklistar.

– Me legg arbeidet til natta, den tida på døgnet då det er minst trafikk. Dette gjer me for å minimera ulempene for brukarane av vegen, seier byggeleiar Lars Busk Grinde i Statens vegvesen.

Nattarbeidet kan medføra noko støy, og me har forståing for ulempene dette kan medføra, legg han til.

– Trafikken på riksveg 5 vil ikkje bli påverka av arbeidet på gang- og sykkelvegen, understreker Busk Grinde til slutt.

Gir betre trafikktryggleik, året rundt

For Statens vegvesen er det avgjerande å ta eit heilskapleg samfunnsansvar, noko som mellom anna innebér å samhandla med andre etatar.

Busk Grinde understreker at kommunelegen i Sogndal har godkjent arbeida som skal gjerast så skånsamt som råd, med så lite støy som mogleg for å unngå sjenanse for naboar. 

– I tillegg er det viktig å minna om at breiare gang- og sykkelveg og vil koma alle brukarane av området til gode. Denne utvidinga, kombinert med betre tilhøve for vinterdrifta, vil også gje også betre trafikktryggleik for oss alle, både mjuke trafikantar og køyrande, året rundt.

Drift og vedlikehald handlar om alt det me i Statens vegvesen gjer kvar dag – heile året – for å utføra vårt samfunnsoppdrag med å halda riks- og europavegnettet ope, trygt og føreseieleg framkomeleg for trafikantene. God vinterdrift, og best mogleg tilhøve for denne, er ein viktig del av dette.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen
Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen
Last ned bilde
Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen
Denne gang- og sykkelvegen må stengjaste nettene i veke 36 fordi muren skal flyttast for å gi betre tilhøve før vinterdrifta. Foto: Lars Busk Grinde, Statens vegvesen
Last ned bilde
Kartutsnitt.
Kartutsnitt.
Last ned bilde
Kartutsnitt.
Kartutsnitt.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom