Revisorforeningen

Diettskatt: - En tullete skinndebatt!

Del

Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning.

Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning. Jeg har forståelse for at det foreslås å beskatte overskuddet, men det er en enklere løsning; - avskaff hele ordningen og innfør dekning av faktiske utgifter etter regning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 

At en ordning som i utgangspunktet skal være utgiftsdekning er en del av lønnsoppgjøret og trepartssamarbeidet, illustrerer problemet. Store deler av offentlig sektor, herunder kontrollørene og lovgiverne nyter selv i betydelig grad godt av at ordningen videreføres. 

- Arbeiderpartiets bekymring for at beskatning skaper byråkrati og plunder, er interessant, sier Hanstad. Det er nærliggende å tro at det egentlige motivet for denne bekymringen er et helt annet. 

«Generøs» godtgjørelse – delvis skattefri

Satsene i statens reiseregulativ er «generøse» og «overskuddet» kan være til dels betydelig. En indikasjon på dette er at man i det private næringsliv, som også kan benytte regulativet, i hovedsak velger å ikke benytte det. Flere og flere private arbeidsgivere velger å dekke utgifter etter regning, i første rekke fordi det er enklere, men også fordi det som oftest gir lavere kostnader. 

Dekning av faktiske utgifter er enkelt, ubyråkratisk og rettferdig

Kravet til originalkvitteringer er falt bort og vi har fått gode mobilløsninger for registrering og dokumentasjon av reiseregninger. Det er ikke lenger nevneverdige administrative byrder for arbeidsgiver ved utgiftsdekning etter regning. Alle moderne regnskapssystemer har i dag intuitive apper for dette. Samtidig slipper virksomhetene manuelle og tidkrevende skjønnsmessige vurderinger opp mot de til dels komplekse skattereglene som gjelder når man benytter «statens satser».

Kontakter

Bilder

Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom