Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehus overtar kreftbehandling

Del

2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

Her er tre av de ansatte du som pasient vil møte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus: Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus
Her er tre av de ansatte du som pasient vil møte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus: Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus

På oppdrag fra Helse Sør-Øst utvider Diakonhjemmet Sykehus nå bredden av behandlingstilbud til befolkningen i sine sektorbydeler. I løpet av våren vil nye pasienter fra bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern som får brystkreft, lungekreft, mage/tarmkreft og bukspyttkjertelkreft få medikamentell kreftbehandling på lokalsykehuset. Det palliative tilbudet vil også bli utvidet. Til høsten vil tilbudet ytterligere trappes opp til å gjelde nye pasienter med prostatakreft, lymfomer eller føflekkreft (malignt melanom). Pasienter med mage/tarmkreft, som allerede i dag opereres på Diakonhjemmet Sykehus, vil nå også få oppfølgende medikamentell behandling og palliativt tilbud her.

Det nye tilbudet er et ledd i en pågående prosess der hovedstadens to ideelle sykehus overtar mer lokalsykehusansvar for befolkningen i sine bydeler fra Oslo universitetssykehus. Overføringen av medikamentell kreftbehandling og palliasjon er det første store ansvarsområdet som overføres etter denne planen. 

Senter for kreftbehandling tilbyr ulik medikamentell kreftbehandling for de vanlige kreftformene, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling. Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon. Sykehusets palliasjonstilbud vil være en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene.

Behandlingen skjer i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten i bydelene og andre avdelinger på sykehuset. De fleste kreftpasienter fra våre tre bydeler vil fortsatt få kreftoperasjon og/eller strålebehandling på Oslo universitetssykehus. 

Helhetlige pasientforløp. Kreftpasientene på Diakonhjemmet Sykehus møter erfarne kreftleger som tidligere blant annet har jobbet på Oslo universitetssykehus, samt kreftsykepleiere med bred kompetanse.  Diakonhjemmet Sykehus er ikke større enn at pasientene med stor sannsynlighet møter de samme behandlerne hver gang de kommer hit. Vi blir godt kjent med pasientene uavhengig av om de kommer til poliklinisk konsultasjon, dagbehandling eller legges inn på en av våre sengeposter. Sykehuset legger vekt på helhet og kontinuitet i behandlingen, har gjennomgående korte ventetider og samarbeider nært både med palliasjonsteamet og med sykehusets tverrfaglige kompetanse for øvrig. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her er tre av de ansatte du som pasient vil møte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus: Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus
Her er tre av de ansatte du som pasient vil møte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus: Kreftsykepleier Åse Marit Tveiten, kreftlege Katinka Farbrot og kreftsykepleier Kent Andreas Solgård. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no

Mer informasjon om:


Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus:
Klinikkleder for Klinikk for medisin, Arild Hagesveen, tlf: 95 79 25 19
Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen, tlf: 98 20 31 45

Se også: www.diakonhjemmetsykehus.no

Overflytting av oppgaver til de ideelle sykehusene i Oslo:
Helse Sør-Øst, medievakt@helse-sorost.notlf: 97 14 70 65

Fakta om sykehuset: https://diakonhjemmetsykehus.no/om-oss/fakta-om-sykehuset

Følg saker fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom