Landkreditt

Dette topper bøndenes ønskeliste

Del

Norske bønder vet godt hva de ville brukt pengene på hvis det økonomiske handlingsrommet hadde vært større. Det meste ville gått til oppgradering av bygg.

TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

I en undersøkelse utført av Agri Analyse for Landkreditt setter 35 prosent av de spurte nyinvesteringer i bygningsmassen på førsteplass blant en rekke mulige investeringsalternativer. Ytterligere 23 prosent har vedlikehold av eksisterende bygninger på topp.

– Nær seks av ti bønder gir dermed oppgradering av driftsbygningene høyest prioritet dersom driftsøkonomien hadde gitt rom for slike investeringer. Det må tolkes som et positivt signal om langsiktighet og vilje til å satse, sier Marianne Kirchoff, banksjef for landbruk i Landkreditt.

Hun mener prioriteringen i mange tilfeller også vil være fornuftig.

– Det er som regel enklere å oppnå moderne og effektiv produksjon i en nyere driftsbygning, særlig på bruk med dyreproduksjon, sier Kirchoff.

Lite til investeringer

15 prosent av bøndene ville først brukt investeringsmidler på maskiner og utstyr, mens 13 prosent ville prioritert opparbeiding av grunn. Ingen øvrige svaralternativer løftes til topps av mer enn fem prosent av de spurte.

Samtidig er det på mange gårdsbruk en utfordring at de finansielle musklene ikke tillater investeringer i særlig grad, påpeker Marianne Kirchoff.

– Dette er jevnlig et tema i dialogen med landbrukskundene våre, og vi vet at mange av dem har knapphet på investeringsmidler.

I en tidligere undersøkelse fant Landkreditt at manglende mulighet til å investere er en bekymringsfaktor hos 44 prosent av bøndene.

Stort etterslep

Også takstspesialistene innen landbruket ser klare tegn på at investeringskapasiteten er presset.

– Situasjonen varierer veldig, men ved befaring på brukene ser vi ofte et betydelig vedlikeholdsetterslep, sier Asbjørn Frafjord, leder for avdeling landbruk i bransjeorganisasjonen Norsk Takst.

Mange steder er etterslepet knyttet til vedlikehold av bygninger, men jevnlig registrerer takstmennene også at det er stort behov for oppgraderinger av maskiner og redskap.

– En del bønder bruker landbrukstakstmannen som samtalepartner og gir oss et innblikk i den finansielle situasjonen. Da blir det tydelig at brukene ofte er hardt presset i bedriftsøkonomisk forstand, sier Frafjord.

Kontakter

Marianne Kirchoff, banksjef landbruk i Landkreditt, telefon 405 57 817
Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt, telefon 924 91 750

Bilder

TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
Last ned bilde
TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse.  (foto: istock.com)
TYDELIG PRIORITERING: Nær seks av ti bønder vil starte med driftsbygningene, dersom økonomien gir rom for investeringer, viser en ny undersøkelse. (foto: istock.com)
Last ned bilde

Om Landkreditt

Landkreditt
Landkreditt
Karl Johans gate 45
0162 Oslo

23 00 08 00http://www.landkreditt.no

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Følg pressemeldinger fra Landkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landkreditt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom