ODA-nettverk

Dette er vinnerne av ODA Awards

Del

Cecilia Flatum (Deloitte), Nicolai Tangen (NBIM) og Schneider Electric er vinnerne av ODA Awards.

ODA Awards ble delt ut på Inspirasjonsdagen – ODA-Nettverks største årlige happening, og deles ut til den kvinnen, mannen eller organisasjonen som imponerer med konkrete resultater i sin strategiske satsning på mangfold.

TECH CTRL var tema på Inspirasjonsdagen, for å sette fokus på hvorfor samfunnet ikke beveger seg i riktig retning, selv om mangfold og mangfoldsledelse vies stadig mer oppmerksomhet. I løpet av de siste tiårene har den digitale transformasjonen resultert i en massiv omveltning i hvordan vi lever våre liv, hvordan vi jobber og hvordan vi samhandler – men techbransjen har fortsatt en lang vei å gå for å gjenspeile det samfunnet vi faktisk lever i.

Årets vinnere av ODA Awards utmerker seg som tydelige rollemodeller og har iverksatt konkrete initiativer og tiltak for å heve kompetanse både hos ansatte og for omverdenen, bekjemper «biases» og har mangfold og inkludering som en integrert del av sine strategier.

ODA Woman: Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting

Cecilia har jobbet med å fremme likeverd, inkludering og tilhørighet i snart 20 år, både i konsulentbransjen og i idrettssektoren. Hun er en tydelig stemme ikke bare for Deloitte, men i debatter, podkaster og som foredragsholder, og er en synlig rollemodell som mange ser opp til.

Cecilia har en unik lidenskap for å bidra til et bedre samfunn og en arbeidsplass der alle kan være seg selv og blomstre. Hun utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre både store og små tiltak sammen med resten av Deloitte for at organisasjonen skal bevege seg i riktig retning.

I Deloitte har Cecilia innført måltall på mangfold og inkludering i alle ledd av organisasjonen, og har innført konkrete tiltak innen blant annet rekruttering, leder- og samarbeidsavtaler, leder- og mentortreninger, sponsoravtaler og for arrangementer. Hun er den første kvinnelige lederen i Deloitte Consulting og innehar mentorroller i organisasjonene SHE Leads, Neste steg og «i regi» av NIF. Andelen kvinnelige partnere i Deloitte Consulting har økt fra 20 til 25 prosent, og ledergruppen har i 2022 en jevn kjønnsfordeling.

Hun er en åpen og inkluderende leder som deler fra sitt profesjonelle og private liv, og deler både oppturer og nedturer. Gjennom ukentlige interne filmsnutter «Heartbeats», viser hun sine kollegaer hvordan hun selv balanserer livet som toppleder og tvillingmamma.

– Jeg er superstolt og beæret over å bli tildelt denne prisen, og jeg deler denne prisen med alle mine dyktige kolleger. I Deloitte kommer vi til å fortsette med ambisiøse mål og tiltak innen mangfold og inkludering, og jeg vil fortsette med å bruke min stemme til å få flere kvinner til å velge en karriere innen teknologi. Mye er fortsatt ugjort, og denne prisen gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting.

ODA Man: Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management (NBIM)

Som leder er Nicolai opptatt av at mangfold og inkludering i virksomheten skal være alles ansvar og NBIM har et høyt fokus på mangfold og integrering i sin strategi. Utover å besitte sjefsrollen som forvalter av verdens største statseide fond, har Nicolai gjort seg bemerket på LinkedIn hvor han aktivt deler innblikk inn i organisasjonslivet i NBIM, i tillegg til jevnlige anbefalinger til både vitenskaps- og skjønnlitteratur. Han har også startet podkasten In Good Company med mål om å øke transparens og kunnskap til NBIM sine investeringer, samt hvordan toppledere jobber med kultur og organisasjonsutvikling.

NBIM jobber med mangfold og kompetansemangfold gjennom ulike initiativer innen employer branding, annonseskriving, intervjuer og karriermuliggjøring. Organisasjonen har blant annet sikret kjønnsbalanse i sine rekrutteringsteam, det tilbys kjønnsnøytral permisjon og det tilbys «unconcious bias»-trening for ledere.

Nicolai støtter utviklingen av kvinnelige ansatte til seniorroller i ledelsen, og oppfordrer aktivt til deltakelse i nettverk og eksterne arrangementer. Han er også en engasjert og viktig sponsor av NBIM sitt interne kvinnenettverk. Kvinneandelen i NBIM har økt fra 25 til 27 prosent fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var 42 prosent av alle ansettelser kvinner, og Norges Bank har en overordnet målsetning om minimum 40 prosent av hvert kjønn for banken som helhet.

I 2021 re-etablerte Nicolai NBIM sitt Graduate Program, og NBIM utvikler også mangfoldig kompetansebase av fremtidige talenter gjennom sommerpraksis og studentengasjement.

Nicolai har vært synlig på flere norske og internasjonale universiteter og har gjestet flere podkaster for å blant annet snakke om viktigheten av cybersikkerhet og fondets behov for hackere og annen teknologikompetanse. Teknologi er en av kjernekompetansene i NBIM, og organisasjonen har satt seg mål om å bli en ledende teknologiorganisasjon. NBIM har fra 2020 til 2021 klatret 10 plasser på Universums liste over Norges mest attraktive arbeidsplasser innen IT.

– Vi mener en bredde i kompetanse, nasjonaliteter og kjønn er viktig i en investeringsorganisasjon for å kunne ta de beste avgjørelsene, og for å tjene mer penger. I tillegg er teknologikompetanse helt sentralt i vårt arbeid og vi jobber målrettet for å bli en enda sterkere teknologiorganisasjon, sier Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management.

ODA Organization: Schneider Electric

Schneider Electric er et globalt konsern i en tradisjonell og mannsdominert bransje, med mangfold og inkludering som en del av kjerneverdiene. Kvinneandelen i selskapet har nærmest doblet seg siden 2016 og er i dag på 30 prosent.

Schneider Electric går frem som en rollemodell både lokalt og globalt, og bidrar til å skape endring i en tradisjonell bransje. Selskapet kan vise til konkrete resultater og har fått bred anerkjennelse. Schneider Electric er opptatt av kulturbygging, ambisiøse mål, innovasjon og ansvarliggjøring gjennom forventninger og verdier.

I 2019 fikk Schneider Electric sin første kvinnelige administrerende direktør, Karoline Nystrøm, og har et topplederteam med 40 prosent kvinneandel. Nystrøm har på vegne av organisasjonen signert forlenget forpliktelse til FNs prinsipper for kvinners muligheter i arbeidslivet, og organisasjonen har målsetting om 50 prosent kjønnsbalanse.

Schneider Electric etablerte i 2018 kvinnenettverket Electra internt og inngikk partnerskap med ODA-Nettverk i 2019. Senere har de inngått partnerskap med bransjenettverket Diversitas for å bidra i det strategiske arbeidet med å tiltrekke kvinner til tekniske yrker i byggebransjen, og står bak bransjetreffet Women Let’s Connect for kvinner i elektro og automasjon. Organisasjonen jobber systematisk for å gjøre karrierevalget mer synlig og attraktivt gjennom samarbeid med skoler, opptak av flere lærlinger og synliggjøring av yrket i mediebildet.

Schneider Electric har for tredje året på rad blitt anerkjent som Diversity Leader i Financial Times og er inkludert i Bloomberg sin Gender Equity-mangfoldindeks for femte år på rad.

– Vi er utrolig stolte over denne anerkjennelsen. Vi tror genuint at mangfold gjør oss til et morsommere sted å jobbe, at det gjør oss mer kompetente og innovative. Mangfold har for oss handlet om å ansette kvinner, men over tid er det vært vel så viktig å jobbe målrettet med å bygge en kultur der alle trives. Dette er et langsiktig arbeid og vi vil fortsette å utfordre både oss selv, men også kunder og andre i bransjen, sier Line Cecilie Jakobsen, HR VP Schneider Electric Norge.

Nominerte til ODA Awards 2022

  • ODA Woman:Cecilia Flatum (Deloitte), Christin Bøsterud (EY)og Tahani Siddik Berge (Bitmesh)
  • ODA Man: Arne Mjøs (Itera), Kjetil Kverne (SAP Norway) og Nicolai Tangen (NBIM)
  • ODA Organization: IBM Norway, Link Utvikling og Schneider Electric

Om Oda Awards

Siden 2009 har ODA-nettverk delt ut ODA Awards til de fremste ambassadørene for kjønnsmangfold innen teknologi. I 2022 ble ODA Awards tildelt kvinnen, mannen og organisasjonen som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å oppnå mangfold og kjønnsbalanse i vår bransje. Prisen ble delt ut på årets Inspirasjonsdag 20. mai.

Om Inspirasjonsdagen

På Inspirasjonsdagen står teknologi, ledelse, inspirasjon og det å bygge nettverk på tvers av bransjen i hovedfokus. Hvert år kommer det anerkjente foredragsholdere, samt at vi kårer vinnerne av ODA Awards. Tema på Inspirasjonsdagen 2022 var TECH CTRL, for å sette fokus på hvorfor samfunnet ikke beveger seg i riktig retning, selv om mangfold og mangfoldsledelse vies stadig mer oppmerksomhet.

Om ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i tech. Med over 10 000 medlemmer som spenner over 500 selskaper i ulike næringer, og med medlemmer og aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech – for kvinner i tech, og med uvurderlig støtte fra våre i overkant 80 partnere. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FNs tusenårsmål.

Kontaktinformasjon


ODA-Nettverk, pressekontakt
Maiken Danielsen Mandal, maiken@odanettverk.no / +47 924 63 897

ODA Woman: Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Pressekontakt: Øystein Ingdahl, oingdahl@deloitte.no / +47 907 46 789

ODA Man: Nicolai Tangen, Chief Executive Officer, NBIM
Pressekontakt:
Roar Wold, roar.libaek.wold@nbim.no / +47 915 82 902

ODA Organization: Schneider Electric
Pressekontakt:
Jonas Norman, jonas.normann@se.com / +47 934 21 687

Bilder

Last ned bilde
Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Last ned bilde
Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Last ned bilde
Line Cecilie Jakobsen, HR VP Schneider Electric Norge
Line Cecilie Jakobsen, HR VP Schneider Electric Norge
Last ned bilde
Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management (NBIM)
Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management (NBIM)
Last ned bilde
Last ned bilde
ODA-nettverket på Inspirasjonsdagen i 2019.
ODA-nettverket på Inspirasjonsdagen i 2019.
Last ned bilde

Om ODA-nettverk

ODA-nettverk
ODA-nettverk
Hjørungavåggata 3
0273 Oslo

+47 93 401 676https://odanettverk.no/

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i tech.

Følg pressemeldinger fra ODA-nettverk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ODA-nettverk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.