Patentstyret

Dette er Norges mest «oppfinnsomme» fylker

Del

Hvilke fylker sender inn flest søknader om patent på oppfinnelser? En fersk analyse fra Patentstyret viser at det er rogalendingene som har flest ideer de ønsker å patentere. Deretter følger Oslo, Hordaland og Akershus.

Analysen bygger på 3 635 patentsøknader med norsk søker i årene fra 2016 til og med 2018. Selv om antallet bosatte kan forklare store variasjoner fylkene imellom, er det noen regioner som skiller seg ut også når man ser antall patentsøknader opp mot antall sysselsatte, (søknader pr. 1000 sysselsatte). Rogaland topper også en slik oversikt, med de samme tre fylkene på de neste plassene. Fylkene som leverer færrest patentsøknader er Hedmark, Oppland og Finnmark.

Ulik næringsstruktur
I tillegg til antall sysselsatte i et fylke, vil næringene de tilhører påvirke behovet for patentering. Blant næringer der patent på oppfinnelser ofte kan være relevant, finner vi teknisk rådgivning, forskning og utvikling, farmasøytisk industri, utvinning av olje og gass og fiske, fangst og akvakultur. Næringer med mindre behov for patentering er jord- og skogbruk, næringsmiddelindustri, bygg- og anlegg, handel, telekom og sjøfart.

Olje og gass gir patenter
Ved å gå nærmere inn på ulike næringsgrupper knyttet til norske patentsøknader viser Patentstyrets analyse at gruppen «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» gjør seg sterkt gjeldende i alle de fire fylkene som leverer flest søknader. I Rogaland er i tillegg gruppen «bergverksdrift og utvinning» spesielt stor. Begge disse næringshovedgruppene er nært knyttet til utvinning av olje og gass.

Andre teknologier
"At Rogaland skiller seg positivt ut med mange patenter er ikke tilfeldig", sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. "Rogaland er et teknologifylke, mye takket være olje- og gassnæringen. Med fremveksten av nye næringer i Norge er det viktig å sikre patenter også innenfor andre teknologier som vi skal leve av i fremtiden», sier næringsministeren.

Les mer om analysen 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Patentstyret

Patentstyret
Patentstyret
Sandakerveien 64
0484 Oslo

+47 22 38 73 00http://www.patentstyret.no

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn, både i rollen som nasjonal immaterialrettsmyndighet og som veileder og kunnskapsleverandør.

Følg saker fra Patentstyret

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Patentstyret på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Patentstyret

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom