Norsk Friluftsliv

Dette bør du vite om allemannsretten

Del

Lurer du på hvor du fritt kan bade eller gå tur i sommer? Da kan det være lurt å lære deg forskjellen på disse to begrepene.

FORFRISKENDE: Heldigvis kan du hoppe i havet stort sett hvor du vil i sommer, så lenge du tar visse forholdsregler. Foto: Siv Bakken
FORFRISKENDE: Heldigvis kan du hoppe i havet stort sett hvor du vil i sommer, så lenge du tar visse forholdsregler. Foto: Siv Bakken

Allemannsretten gjør at vi her i Norge kan ferdes stort sett hvor vi vil i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Det betyr likevel ikke at det er fritt fram over alt.

 Det som er viktig å lære seg, er forskjellen på utmark og innmark. Innmark er hustomter, hager, gårdsplasser, åkre, industriareal og lignende. På slike steder gjelder ikke allemannsretten, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap og over 5000 lag og foreninger.

De jobber blant annet for at alle skal vite hvilke regler som gjelder i naturen.

Gir stor frihet

 Allemannsretten oss stor frihet til å oppleve naturen, både til lands og til vanns, sier Lier.

I utmark, som er det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge, sier allemannsretten at alle og enhver står fritt til å gå, padle, sykle, overnatte og lignende.

Med retten følger imidlertid også en plikt om å opptre hensynsfullt.

– Er du ute og nyter naturen i sommer så husk på å vise hensyn både til grunneier, dyre- og planteliv og andre turgåere. Da blir friluftsopplevelsen hyggeligere for alle, oppfordrer Lier.


Hva med i strandsonen?

I områdene lags sjø og kyst gjelder den samme retten til fri ferdsel som i naturen ellers. Privat-skilt, gjerder eller benker i strandsonen skaper likevel ofte usikkerhet rundt hvor det er greit å gå.

Regelen er at retten til fri ferdsel gjelder så lenge området er definert som utmark. Men det er ikke alltid enkelt for privatpersoner å avgjøre dette.

 Selv om en del privat-skilt er lovlige, er det dessverre også de som setter opp ulovlige sperringer i strandsonen, for å ha området for seg selv. Er du i tvil om gjerdet eller skiltet er lovlig, kan du henvende deg til kommunen, råder Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Hun understreker at det uansett alltid vil være lov å gå på de oppmerkede kyststiene i kommunene. Friluftsloven presiserer også at det er tillatt å ferdes på opparbeidet sti eller vei gjennom innmark som leder til utmark.

Se Norsk Friluftslivs korte guide til hvor allemannsretten gjelder.


Hvor gjelder allemannsretten – og ikke?

  • Lær deg forskjellen på innmark og utmark. Innmark er områder som hustomter, gårdsplasser, dyrket mark, industriareal og liknende områder der turgåere vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er det meste av naturen, som skog, fjell, sjø og myrområder. 

  • Husk at allemannsretten kun gjelder i utmark. I innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.

  • Vit at du har lov til å overnatte ute i utmark året rundt, men teltet eller hengekøya skal ikke settes oppnærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Hvis du vil telte i mer enn to døgn må du ha tillatelse fra grunneier.

  • Ta gjerne et bad i sjøen, vann og elver, men husk å holde rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det er ikke lov til å bade fra private brygger uten tillatelse fra de som eier brygga.

    Du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver, men vil du legge inntil en privat brygge må du spørre eieren. I utmark kan du dra båten, kajakken eller kanoen i land for en kortere tidsperiode, men skal den stå lenger må det avtales med grunneier.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FORFRISKENDE: Heldigvis kan du hoppe i havet stort sett hvor du vil i sommer, så lenge du tar visse forholdsregler. Foto: Siv Bakken
FORFRISKENDE: Heldigvis kan du hoppe i havet stort sett hvor du vil i sommer, så lenge du tar visse forholdsregler. Foto: Siv Bakken
Last ned bilde
FØLGER MED PLIKTER: Med retten til å nyte naturen, følgen plikten til å ta vare på den og vise hensyn. Foto: Stian Hallén og Siri Vilberg
FØLGER MED PLIKTER: Med retten til å nyte naturen, følgen plikten til å ta vare på den og vise hensyn. Foto: Stian Hallén og Siri Vilberg
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom