Landkreditt

Dette bør bli bøndenes nyttårsforsett

Del

Bare et fåtall blant norske bønder spenner seg alltid fast når de kjører traktor, viser ny undersøkelse. Konsekvent beltebruk bør bli nyttårsløftet for 2021, oppfordrer fagfolk.

FARLIGE VANER: Bare halvparten av bøndene bruker alltid eller som regel bilbelte når de kjører traktor, viser ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal )
FARLIGE VANER: Bare halvparten av bøndene bruker alltid eller som regel bilbelte når de kjører traktor, viser ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal )

Bare 13,6 prosent av bøndene bruker alltid bilbelte når de kjører traktor eller annen type arbeidsmaskin der slikt utstyr er påmontert, viser en undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt. 33,9 prosent oppgir at de som regel spenner det på seg.

– Det betyr at snaut halvparten har forholdsvis gode vaner på dette området, men bare én av syv overholder beltebestemmelsene til punkt og prikke, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

36,7 prosent svarer at beltet benyttes noen ganger, mens 11,6 prosent medgir at de aldri bruker det. De øvrige krysser av for at spørsmålet ikke er aktuelt for dem.

– Forbedringspotensialet er såpass stort at vi vil oppfordre til at dette nå blir et kollektivt nyttårsløfte for alle som jobber i landbruksnæringen. Setebeltet redder liv og helse hvis noe år galt.

Høy ulykkesrisiko

Bruk av traktor er blant arbeidsoperasjonene som medfører betydelig risiko for ulykker i landbruket, påpeker Ane Wiig Syvertsen. Å benytte tilgjengelig sikkerhetsutstyr minsker faren for alvorlig personskade ved slike uhell.

I sommer kom et generelt påbud om bruk av setebelte i traktoren.

– Landbruket er blant næringene med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. Våre gjennomganger viser dessuten at traktorulykker står for rundt halvparten av disse dødsulykkene, sier Heidi Synnøve Blekkan, nasjonal koordinator for jordbruk og skogbruk i Arbeidstilsynet.

Blant annet i situasjoner med velt, påkjøring og steiling vil setebelte kunne ha stor betydning for utfallet, ifølge Blekkan.

– Mange alvorlige ulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt belte. Utfallet blir alt for ofte fatalt fordi føreren kastes ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville vedkommende sannsynligvis reddet livet.

Yngre mest påpasselige

I de nye reglene er det gjort unntak fra kravet om å bruke setebelte ved blant annet kjøring på islagt vann og ved arbeid der en må gå inn og ut av traktoren hele tiden.

– Unntaket knyttet til hyppige stopp for av- og påstigning må allikevel ikke bli en unnskyldning for å droppe beltebruken ved småkjøring som er en vanlig del av arbeidsrytmen. Ulykker kan like gjerne skje på korte som lengre kjøreetapper, sier Heidi Synnøve Blekkan.

Undersøkelsen fra Landkreditt viser at vanene varierer betydelig ut fra kjønn og alder.

– Blant kvinnelige bønder er andelen som alltid bruke setebeltet nær tre ganger så høy som blant mannlige kolleger. Det samme gjelder bønder under 30 sammenlignet med den eldre garde. Dette lover godt for utviklingen videre, men det er viktig at vi får se en rask endringstakt, sier Ane Wiig Syvertsen.

Kontakter

Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring, telefon 468 25 576
Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt, e-post: line.sollie.karlsen@landkreditt.no / telefon 924 91 750

Bilder

FARLIGE VANER: Bare halvparten av bøndene bruker alltid eller som regel bilbelte når de kjører traktor, viser ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal )
FARLIGE VANER: Bare halvparten av bøndene bruker alltid eller som regel bilbelte når de kjører traktor, viser ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal )
Last ned bilde

Om Landkreditt

Landkreditt
Landkreditt
Karl Johans gate 45
0162 Oslo

23 00 08 00http://www.landkreditt.no

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Følg saker fra Landkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landkreditt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom