Nærings- og fiskeridepartementet

Det statlige ansvaret for fiskerihavner er fra 1. januar 2023 gjeninnført langs hele kysten

Del

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020. Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023, og gir Kystverket ansvar for statlige fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning. Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Som en del av regionreformen, ønsket den forrige regjeringen å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Det var imidlertid bare fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette, og ansvaret for fiskerihavnene har siden den gang vært uavklart og delt. Konsekvensen av dette er at det ikke har vært planlagt nye fiskerihavneprosjekter siden 2018.

– Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp. Dette har vi nå ryddet opp i, sier Skjæran.

Regionreformen medførte at Kystverkets fiskerihavneanlegg i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken ble overført til nevnte fylkeskommuner etter avtale med virkning fra 1. januar 2020. Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark gikk ikke med på avtale på de betingelsene som gjaldt for dette. Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom