Arkivverket

Det historiske arkivet til Titania AS sikres for ettertiden

Del

Norsk bergindustriarkiv har nå fått sitt første arkiv i hus. Rogalandsbedriften Titania AS har avlevert de eldste delene av sitt arkiv til Arkivverket i Stavanger og sikrer dermed dette unike arkivmaterialet for ettertiden.

Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes (foto: Ingrid Nøstberg).
Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes (foto: Ingrid Nøstberg).

Titania AS er en sentral bedrift innen bergindustrien, både i norsk og europeisk sammenheng. Bedriften er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som danner utgangspunktet for framstillingen av titanhvitt (TiO2). Dette gir hvitfarge til mange av de produktene vi omgir oss med til daglig, som; maling, plast, papir, gummi, glass, kosmetikk og matvarer – for eksempel tannkrem og softis.

Titania AS har en lang og interessant historie. Bedriften ble etablert i 1902 og ligger ved Hauge i Dalane, helt sør i Rogaland. Grunnlaget for oppstarten var de store forekomstene av ilmenitt i området, en forekomst som regnes blant verdens største. Dette har gitt grunnlag for industrivirksomhet i over 100 år, og forekomsten antas å vare i mange tiår framover. Titania AS har dermed vært, og vil fortsatt være, en viktig bergindustribedrift og hjørnesteinsbedrift i Dalane. Bedriften eies i dag av det amerikanske selskapet Kronos og sysselsetter over 280 ansatte. 

Arkivet som nå er avlevert til Arkivverket, er fra perioden fram til ca. 1965, dvs. perioden med malmuttak fra Sandbekk. I dag skjer uttaket fra Tellnes, en forekomst med store reserver for årene framover.

Norsk bergindustriarkiv ble etablert i 2019 av blant andre Vestfoldarkivet og Arkivverket. 

Bergindustrien inkluderer utvinning av byggeråstoffer (pukk, grus og sand), naturstein, industrimineraler, metaller og energimineraler. Næringen er godt spredt over hele landet. Størst etter omsetning er Rogaland, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for Norsk bergindustriarkiv Ingrid Nøstberg på tlf.: 958 21 501 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes (foto: Ingrid Nøstberg).
Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes (foto: Ingrid Nøstberg).
Last ned bilde
Arkivet til Titania AS på vei inn i Arkivverkets magasiner på Arkivenes hus i Stavanger. Finn Nesvold fra Titania AS (til høyre på bildet) avleverer arkivet til Eivind Skarung fra Arkivverket (foto: Torkel Thime).
Arkivet til Titania AS på vei inn i Arkivverkets magasiner på Arkivenes hus i Stavanger. Finn Nesvold fra Titania AS (til høyre på bildet) avleverer arkivet til Eivind Skarung fra Arkivverket (foto: Torkel Thime).
Last ned bilde
Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellnes (foto: Ingrid Nøstberg).
Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellnes (foto: Ingrid Nøstberg).
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg saker fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom